Politika 3/2013

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Zápis ze setkání psychosomatického sdružení 24. 5. 2013

  Na tomto setkání MUDr. Eduard Rys přednesl precizně připravenou přednášku nazvanou „Od úhořích ganglií na kanape a zpět“ za velkého zájmu členů i nečlenů SPPS  

Zápis ze schůze výboru psychosomatického sdružení 24. 5. 2013

  Na schůzi výboru byl projednán termín exkurze na psychosomatické pracoviště ve Vídni a byl následně stanoven na 22. 11. 2013. Dále byl diskutován odborný program podzimních setkání, v nabídce se objevila témata: klinická lingvistika, oslovení psychologa z oddělení dětské onkologie či pozvání členky pacientského sdružení pro syndrom Prader-Willi. Poptávka z řad členské základny i členů výboru je po setkání se zajímavými osobnostmi, terapeutických kasuistikách a zkušenosti s psychosomatikou u somatických lékařů. Dalším bodem byla živá diskuse o dalším směřování SPPS, členové výboru se shodli, že SPPS by se nadále mělo věnovat praktické psychosomatice nikoli politice či lobování. Přednost má zájmový charakter celého sdružení i jednotlivých setkání. Důraz by měl být nadále kladen na hovory o psychosomatice z různých pohledů, sdílení poznatků a zkušeností. V závěru bylo krátce zhodnoceno dosavadní fungování výboru a připomenuta plánovaná podzimní akce – „Psychosomatický sklípek“    

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ PSYCHOSOMATICKÉHO SDRUŽENÍ 6.9.2013 + pozvánka do Vídně

  Na tomto setkání přednesla mimořádně zajímavou přednášku klinická lingvistka dr. Blanka Majerová. Následovala neméně zajímavá diskuze. Většina posluchačů projevila zájem o navazující přednášku.  

ZÁPIS  ZE  SCHŮZE  VÝBORU SPPS 6.9. 2013

Přítomni:  Zuzana Vondřichová, Ivan Vondřich, Jana Žmolíková,  Zina Hánová, Julie Šulcová, Ondřej Masner, Gabriela Seidlová Omluvena D. Jandourková 1. Hlasování o přijetí nových členů: nově přijaté členky: J. Kotalová, M.Vinšová, J. Týnová, K. Erlebachová, obešle Z. Vondřichová 2. Psychosomatický sklípek v Kobylí Abstrakta sdělení již byla odeslána organizátoru, následovat by měl definitivní program. Vyřizuje E. Rys. 3. Plán listopadového setkání – pacientská organizace Parkinson- Help. Zařizuje G. Seidlová 4. Neplatiči a co s nimi?: Neplatičům bude odeslán dopis s upozorněním, kdo na základě tohoto upozornění poplatky nezaplatí do 31. 10. 2013 bude na příští členské schůzi navržen k vyloučení. Vyřídí D. Jandourková, Z. Vondřichová 5. Seminář pro pediatry - dát na nástěnku. Zařizuje. D. Jandourková 6. Výbor jednomyslně zamítl zřídit na webu společenství nástěnku pro poptávku po psychosomaticky pracujících profesionálech 7. Návštěva psychosomatické kliniky ve Vídni dne 22.11.2013 Zbývá 5 volných míst. Členové SPPS si hradí pouze náklady na cestu, nečlenové SPPS zaplatí poplatek 200 Kč. Zařizuje O. Masner 8. Program na prosinec – 6.12.2013 Výbor proběhne od 16 do 17 hod, poté bude plánované předvánoční neformální setkání na téma: Co bych přál/a psychosomatice pod stromeček. Místo bude upřesněno 9. Výuka: Vypsán povinně volitelný předmět na 3. LF UK, zmíněna forma a možnosti výuky, rozdělení přednášek a upřesnění témat. Vyřizuje Z.Hánová 10.  Program na příští rok V lednu proběhne členská schůze, která by měla hlasovat o neplatičích a případných dalších otázkách v SPPS. Z. Hánová navrhuje setkání o emocích pacientů i odborníků. Upřesní v listopadu. Vítali bychom větší aktivitu členské základny. Zapsala G. Seidlová    

Milí přátelé, a příznivci psychosomatiky,

za SPPS vám posílám krátké sdělení o plánovaném výjezdu na psychosomatické oddělení interní kliniky ve Vídni. Jedná se o státní zařízení: III. Medizinische Abteilung fuer Innere Medizin und Psychosomatik, Krankenhaus der barmherzigen Schwestern.  Zájemci mají možnost si poznamenat datum: naše jednodenní návštěva je dojednána na pátek 22. listopadu. Překlad z němčiny do češtiny je zajištěn. Pojedeme tam opět , jako již při výjezdu do Goerlitzu, vlastními auty dle dohody. Psychosomatické oddělení pana primáře Petera Weisse je zajímavé tím, že se jedná o zařízení přímo integrované do interní kliniky. Provádí tedy nejen individuální (zaměřenou na hlubinnou PT) a skupinovou psychoterapii, ale i internistickou a psychiatrickou diagnostiku a terapii. Jejich hlavním terapeutickým zaměřením jsou pacienti a pacientky s poruchou příjmu potravy a gastroenterologickými potížemi. Standardní stacionární pobyt trvá 8 týdnů a vedle toho mají od roku 2004 i první psychosomatický stacionář ve Vídni. Kdo se chce podívat na webové stránky kliniky může použít tento odkaz: http://www.bhs-wien.at/index_html?sc=10371. Zájemce o účast na výjezdu prosíme o přihlášení na tento mail: masnerovi@quick.cz do 20.10.2013. S přátelským pozdravem za SPPS   MUDr. Andrea Fišnarová MUDr.Ondřej Masner MUDr.Ivan Vondřich

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0