Nabídky: Kvalitativní přístup

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Pozvánka na XIII. česko-slovenskou konferenci s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku:  „Tužka a papír, anebo počítač?“ 20. -21. 1. 2014

 

 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Kvalitativní výzkumník už dávno není podivín s tužkou a papírem v terénu a následně s tužkou a milionem papírů někde v temné místnosti; dnes je ověšen či obklopen diktafony, foťáky, kamerami, notebooky s nejmodernějším software a dalšími výdobytky z oblasti tzv. „tvrdých“ věd. Technické a matematické fígle využíváme v kvalitativním výzkumu jak při získávání dat, tak při jejich analýze. V článcích se pak objevují zmínky typu „rozhovory byly nahrávány na diktafon“, „pro přepis rozhovorů byl využit program xy“ či „pro analýzu dat byl využit program yz“. Co je ale za těmito zmínkami? Tématem nadcházející konference proto bude právě průnik technických, matematických a jiných prostředků do kvalitativního výzkumu ve vědách o člověku. Jaké prostředky či metody používáte? Jak se Vám osvědčily? Nebo se neosvědčily? Vnímáte nějaký rozdíl mezi tím, co bezprostředně vidíte či co vám respondent říká, a mezi tím, co je pak nahrané v diktafonu nebo natočené na kameru? Jsou jiné výsledky z „papírové“ analýzy a jiné, když se použije technika, nebo nejsou? Jak funguje rozhraní? Je například interpretace obrázku z ultrazvuku výzkumem kvalitativním nebo kvantitativním? Vědy o člověku zahrnují mnoho oblastí – od filozofie, psychologie, sociologie, antropologie, … až po filologii, ošetřovatelství či medicínu. Každá z těchto oblastí používá své technické a matematické prostředky a každá z těchto oblastí je zároveň prostorem pro kvalitativní výzkum. Vítáme proto odborníky ze všech věd o člověku, kteří se přijdou podělit o své zkušenosti, názory, nadšení i zklamání z průniku „tvrdých“ a „měkkých“ metod. Zároveň jsou, jako obvykle, vítány i příspěvky mimo toto užší téma čili příspěvky ukazující pokroky či neúspěchy ve vlastních kvalitativních výzkumných projektech.  

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

 VYZVANÉ POTVRZENÉ PŘEDNÁŠKY:
 • Kvalitativně orientovaný výzkum neznamená nepoužívat matematiku – prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Půlpán, CSc., Univerzita Hradec Králové
 • Myšlenkové modely – interaktivní platforma pro práci s kvalitativními proměnnýmidoc. Ing. Dr. Jan Voráček, CSc., Vysoká škola polytechnická Jihlava
 • Hodnocení kvality embryí v asistované reprodukci: embryoskop vs. embryolog MUDr. David Rumpík, předseda Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS
 • Jak málo nám (mi) stačí, abychom se utvrdili v naší interpretaciMgr. Aleš Neusar, Ph.D., katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
 • Fuzzy - slibný přístup nebo nadávka v kontextu psychologie? – Mgr. et Mgr. Jan Stoklasa, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

Další oslovení přednášející: fyzik, filosofka, právník, matematik, lingvistka, teolog.    POTVRZENÉ WORKSHOPY:

 • Tvorba dotazníku pro kvalitativní výzkum – prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Půlpán, CSc., Univerzita Hradec Králové
 • Demonstrace možnosti užití jednoduchých postupů kvalitativní analýzy dle Milese a Hubermana na filmu Sedmá pečeť Ingmara Bergmana – prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
 • Netušené možnosti programu ATLAS.ti 7 versus přetrvávající potřeba člověčího mozku při analýze kvalitativních dat Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D., UPOL
 • Know your gatekeeper: Writing for British academic journals – dr. Catriona Menzies, Ph.D., Adam Česká republika
 POTVRZENÁ MINISYMPOZIA:
 • Spôsoby skúmania využitia poznania (knowledge) v rozhodovacich procesoch pod záštitou Ústavu verejnej politiky a ekonómie FSEV UK Bratislava
 • Exprese a expresivita – pod záštitou Psychologického ústavu AV ČR
 • Anti-antropologie – pod záštitou Ústavu antropologie PřF MU Brno
 Společenský večer

: Pracovně-výzkumná atmosféra neskončí ani večer. Na 20. 1. je připravena exkurze do pivovaru Budvar, kde budeme pečlivě sledovat, jak nejmodernější technologie ovlivňují kvalitu piva. V analýze budeme pokračovat do ranních hodin následně v pivnici areálu Budvar, atmosféru bude zpříjemňovat jazzové trio. Kvalitativní výzkum se nedá uspěchat... Termíny: Předpokládaný termín pro zasílání abstrakt: 15. 11. 2013. Příjem abstrakt i registrace účastníků bude co nejdříve otevřena na webové adrese: http://www.zsf.jcu.cz/cs/QAKonference2014 Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Sudová, ZSF JU, e-mail: canis.ludens@seznam.cz Publikace příspěvků: Partnery konference jsou časopisy Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Socieal Sciences Quarterly  a Anthropologia integra. Jejich představitelé dostanou k dispozici abstrakta přihlášených příspěvků a naším prostřednictvím pak osloví ty autory, jejichž příspěvky si vybrali, s podrobnými pokyny a termíny. Je tedy pravděpodobné, že autor dobrého abstraktu bude mít šanci vybrat si časopis.  

Konferenci organizuje

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a občanské sdružení Adam Česká Republika

ve spolupráci s těmito partnerskými organizacemi:

Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Klinika adiktologie 1. LF a VFN Univerzity Karlovy v Praze

Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, Bratislava

 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0