Akce: 15.konference v Liberci

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Příprava 15. konference psychosomatické medicíny s mezinárodní účastí v Liberci

IDENTITA PSYCHOSOMATIKY

16. října – 18. října 2014

Liberec, vědecká knihovna

  Vážené kolegyně, kolegové, přátelé, Přípravný výbor 15. konference psychosomatické medicíny vás srdečně zve na 15. konferenci psychosomatické medicíny znovu do Liberce. Podařilo se nám společnými silami zavést psychosomatickou medicínu do novely vládní Vyhlášky 185/2009 o vzdělávání ve zdravotnictví. Tak začala nová etapa vývoje psychosomatiky u nás. Naplnili jsme zatím jen legislativní předpoklad existence psychosomatiky, jako medicínského oboru. Vyvstala tím naléhavá potřeba definovat obsah oboru a vymezení jeho hranic. Proto se jeví téma identity psychosomatiky jako aktuální. Ve dnech 16. - 18. 10. 2014 chceme navázat na tradici celostátních setkání všech zájemců o psychosomatickou problematiku ve zdravotnictví v Liberci. Program bude jako obyčejně pestrý, rádi bychom si však položili otázky týkající se identity:

  • Na jakých teoretických základech stojí psychosomatická medicína, kterou chceme nabízet v rámci našeho zdravotnictví?
  • Jaké metody jsou v rámci psychosomatické péče v medicíně základní, a co už přesahuje rámec takto definované péče?
  • Jak má být vybaveno zdravotnické pracoviště, které se věnuje především psychosomatickým pacientům?
  • Jak fungují multidisciplinární týmy v našem zdravotnictví?
  • Jak vyučovat lékaře případně mediky psycho-sociálním dovednostem, které rozšíří jejich převážně biologické medicínské vzdělání?
  • Jaké zkušenosti mají naši kolegové se zaváděním psychosomaticky orientované praxe v jednotlivých místech ČR?
  • Jaký výzkum potřebuje psychosomatická medicína?

  Aktivní přihlášky na adresu chvala@sktlib.cz Na setkání s Vámi se těší za přípravný výbor konference MUDr. Vladislav Chvála

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0