Politika: Zápis PS

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ  PSYCHOSOMATICKÉHO SDRUŽENÍ 6.9.2013

Na tomto setkání dr. Blanka Majerová seznámila přítomné s u nás dosud ojedinělou profesí klinické lingvistky. Hovořila nejen o vývoji lidské řeči, jeho závažných poruchách a možných léčebných postupech, ale i o významu řeči v tvorbě vztahů, o vnitřní řeči o úctě k jinakosti a v neposlední řadě o užitečnosti revize a boření vžitých pravidel. Po přednášce následovala schůze výboru, kdy byl upřesněn program setkání SPPS do konce kalendářního roku. Dle plánu se uskuteční se Psychosomatický sklípek v Kobylí, přednáška členů pacientské organizace Parkinson-Help, návštěva psychosomatické kliniky ve Vídni a neformální předvánoční setkání na téma: Co bychom přáli psychosomatice pod stromeček. Též byla zmíněna výuka psychosomatiky na 3. LF UK.

Zapsala G. Seidlová

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0