Politika, Koncepce

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Odborná společnost psychosomatické medicíny ČLS J.E.P. byla založena

Informace najde čtenář na (www.psychosomatika-cls.cz)

1. zápis z jednání přípravnoého výboru

Přítomní: MUDr. V. Chvála (SKT Liberec), MUDr. J. Slovák (CKP Roseta), Mgr. J. Týkalová (CKP Roseta), MUDr. J. Kabát, MUDr. O. Masner (PK Praha), Doc. PhDr. M. Bendová, PhD. (Brno), Mgr. D. Jandourková (CKP Dobřichovice), MUDr. Z. Hánová (ORL Vinohrady), Doc. MUDr. J. MUDr. Beran, CSc. (PK Plzeň), MUDr. J. Kredba (rehabilitace Poliklinika Prosek), PhDr. L. Trapková Chválová (Praha), Doc. MUDr. J. Šimek, CSc.

Program:

1.         Informace o současné situaci, která vedla k založení společnosti. 2.         Seznam přihlášených členů nové společnosti (v příloze stav k 19.2.2014) a rozhodnutí o jejich přijetí k dnešnímu dni. Probrán seznam přihlášek, celkem 147 členů k dnešnímu dni, 81 lékařů, různých oborů, 64 psychologů, psychoterapeutů, fyzioterapeutů, adiktologů a 2 studenti (viz příloha) 3.         Příprava voleb výboru společnosti a revizní komise podle stanov ČLS JEP, rozhodnutí o formě, návrhy kandidátů. a.         Volby budou jednokolové, na valné hromadě 22.4.2014 v LD v 15-18 hodin. V případě nepřítomnosti člena platné hlasovací lístky, zaslané poštou podle volebního řádu ČLS na sekretariát ČLS JEP do 22.4.12:00 Přesný postup viz volební řád ČLS v příloze. b.         Návrhy a volba členů volební komise:  Mgr.Jan Knop, MUDr. Zina Hánová, MUDr. Jan Kredba, souhlas všech získán c.         Princip parity při volbě do výboru: respektujeme rozdíly mezi jednotlivými skupinami odborníků, které společnost má zastupovat a organizovat. V diskusi rozlišeny 4 skupiny odborníků a schválen poměr jejich zastoupení ve výboru: •          3 lékaři nepsychiatři •          2 lékaři psychiatři •          2 psychologové •          2 fyzioterapeuti Výběr každé skupiny na zvláštním hlasovacím lístku. Tak bude složením výboru nová společnost deklarovat a potencovat mezioborový dialog. Poměr lékařů k nelékařům bude 5:4.

Různé

a.         Diskutovány další potřebné kroky. Ze strany ministerstva je to především svolání akreditační komise, jejíž členové byli nejasným způsobem vybráni a již jmenováni. Komise však dosud nebyla svolána. Přípravný výbor vznáší dotaz ministrovi zdravotnictví na složení akreditační komise a laskavé vyjádření k nominaci jejích členů. b.         V květnu bude zahájen další běh kurzu Základní psychosomatické péče IPVZ. Další setkání: 8. 4. ve 14 hodin na IPVZ Budějovická místnost č.7 Zapsal V.Chvála 21.2.2014  

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0