Akce: Konference BPPS

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

2. česká konference Pesso Boyden psychomotorické terapie

Formy, tvary a podoby PBSP v různých typech odborné praxe. Vážení a milí, kolegyně a kolegové, srdečně vás zveme k účasti na 2. české konferenci PBSP, která se uskuteční 10. dubna 2014 v konferenčním centru GreenPoint v Praze (www.kc-greenpoint.cz). Zatímco se první podobné setkání před třemi lety ohlíželo za tím, jak si PBSP stojí vedle dalších, v tuzemsku zavedených psychoterapeutických metod, směrů a škol, druhá konference se zaměřuje na mapování podob, forem a tvarů, kterých PBSP nabývá v rukou každého terapeuta, když se konfrontuje s nejrůznějšími každodenními, praktickými požadavky. Program konference, jak se postupně utváří: Stejně jako před třemi roky bude mít konference hosta ze zahraničí. Tentokrát přijal pozvání špičkový PBSP terapeut, supervizor a trenér Michael Bachg. Promluví v duchu tématu konference o své propracované aplikaci PBSP pro děti a mládež „feeling-seen“. Mimořádnou přednášku na naše pozvání přislíbil profesor Jan Roth z Centra pro klinické neurovědy při UK, který nás seznámí se současnými možnostmi prokazování výsledků psychoterapie pomocí moderních zobrazovacích metod mozku. Petra Winnette připravuje kazuistiku z individuální PBSP s názvem „PBSP: celistvost a detail“. Těšit se můžeme na Yvonnu Luckou a Luboše Kobrleho, kteří budou sdílet letité zkušenosti s vedením PBSP skupin v manželském páru. Jan Siřínek bude mluvit o poměru mezi terapeutickým vztahem a metodou, využívá-li se PBSP ve střednědobé či dlouhodobé individuální terapii. Konferenční poplatek činí 1.350,- Kč při platbě po 14. 2. 2014, respektive 1.100,- Kč při úhradě do 14. 2. 2014. Zvýhodněný poplatek pro členy PBSP CZ, z.s., činí 800,- Kč při platbě po 14. 2. 2014, respektive 700,- Kč při úhradě do 14. 2. 2014. Pro všechny frekventanty IV. výcviku v PBSP platí stejné ceny jako pro členy asociace (Výši poplatku určuje datum připsání částky na účet asociace.) Přihlášky nám, prosím, posílejte e-mailem na adresu info@pbsp.cz. Děkujeme. Těšíme se na další společné setkání! Organizační výbor konference: Ilona Peňásová, Zuzana Lebedová, Jan Siřínek, PBSP CZ, z.s. IČ: 228 32 131, DPC, Na Vlčovce 2573 / 2c, 160 00 Praha 6 e-mail: info@pbsp.cz, tel.: 607 904 791, www.pbsp.cz, číslo účtu: 234 239 268 / 0300

Další vzdělávání v PBSP

Tréninkový workshop s Michaelem Bachgem Srdečně vás zveme na 2denní workshop, který je určen všem absolventům a frekventantům výcviku v PBSP v České republice. Workshop proběhne 11. – 12. dubna 2014 (pátek – sobota) v čase 9:00 – 17:30 hod. (s polední přestávkou 1,5 hodiny) v prostorách Remedia Praha, Křišťanova 15, Praha 3. Michael Bachg, německý psycholog a psychoterapeut s praxí v Hasbergenu, trenér PBSP a ředitel PBSP institutu v Osnabrücku, zde bude opět prezentovat svoji metodu práce s dětmi, adolescenty a jejich rodiči, založenou na PBSP a nazvanou feeling-seen. (Počítá s tím, že mezi účastníky budou jak ti z vás, kdo ho již před dvěma lety slyšeli, tak ti, kdo ho nyní uslyší poprvé.) Tlumočení z/do angličtiny je zajištěno. Asociace zažádá o zařazení workshopu do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů. Potvrzení budou zájemcům vydávána na místě. Upozorňujeme, že na žádost lektora je velikost skupiny omezena na maximálně 25 účastníků. (O přijetí rozhoduje datum obdržení přihlášky, přičemž kurzovné je nutno uhradit nejpozději do 14. 3. 2014. Po tomto datu budou volná místa nabídnuta náhradníkům.) Běžná cena workshopu činí 6.000,- Kč při platbě po 14. 2. 2014, respektive 5.500,- Kč při úhradě do 14. 2. 2014. Zvýhodněná cena pro členy PBSP CZ, z.s., činí 5.500,- Kč při platbě po 14. 2. 2014, respektive 5.000,- Kč při úhradě do 14. 2. 2014. (Cenu určuje datum připsání částky na účet asociace.) Přihlásit se můžete prostou odpovědí na tento e-mail na adresu info@pbsp.cz. E-mailová zpráva je považována za závaznou přihlášku. Kurzovné je splatné nejpozději do 14. 3. 2014 převodem na účet PBSP CZ, z.s., číslo 234 239 268 / 0300 (variabilní symbol = prvních 6 číslic rodného čísla, zpráva pro příjemce = jméno a příjmení). Po 14. 3. 2014 se uhrazené kurzovné nevrací. Je však možné zajistit si náhradníka, který se workshopu zúčastní. Těšíme se na společné setkání. S pozdravem Zuzana Lebedová PBSP CZ, z.s.  

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0