Akce: Mít čí nemít dítě?

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Srdečně Vás zveme na III. ročník benefiční konference pro laickou i odbornou veřejnost s názvem

MÍT, ČI NEMÍT DÍTĚ?

sobota 5. 4. 2014 od 8:30

Návštěvou konference získáte zajímavé informace a zaplacením poplatku spolu s námi podpoříte projekt Živá radost - obecně prospěšný projekt pro přirozenou a vědomou cestu k rodičovství.

  • Alexandra Masnerová: Kraniosakrální osteopatie – podpora při početí, těhotenství a po porodu
  • MUDr. Helena Máslová: Antikoncepce v širších souvislostech
  • Mgr. Jitka Holubcová: O spokojenosti
  • BcA. et Bc. Tereza Tara: Hormonální akvárium prim.
  • MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.: Mužská neplodnost, diagnostika, léčba a prevence
  • Nikola Křehová, Mgr. Jitka Mozorová: Jak organizace Na počátku pomáhá těhotným ženám v tísni?
  • Bc. Ilona Haasová, Mgr. Lucie Machová: Psychosomatika neplodnosti
  • Květa a Petra: Děti a registrované partnerství

  CÍL: objevit nové perspektivy, získat nadhled nad vlastním příběhem, otevřít kontroverzní témata MÍSTO KONÁNÍ: CKP Dobřichovice, Na Vyhlídce 582, Dobřichovice INFO: www.ckp-dobrichovice.cz, hana.sladka@ckp-dobrichovice.cz OBJEDNÁNÍ: hana.sladka@ckp-dobrichovice.cz | CENA: 1.000 Kč Program konference 08.00 – 08.30 | Prezence účastníků a organizační záležitosti 08.30 – 09.00 | Představení projektu Mgr. Iveta Kučerová, Mgr. Jana Týkalová, Mgr. Hana Sladká 09.00 – 10.00 | Alexandra Masnerová: Kraniosakrální osteopatie – podpora při početí, těhotenství a po porodu 10.00 – 11.00 | MUDr. Helena Máslová: Antikoncepce v širších souvislostech 11.00 – 12.00 | Mgr. Jitka Holubcová: O spokojenosti 12.00 – 12.30 | Přestávka na případné dotazy, diskuzi, organizační záležitosti 12.30 – 13.30 | Přestávka na oběd 13.30 – 14.00 | BcA. et Bc.Tereza Tara: Hormonální akvárium (projekce filmu) 14.00 – 15.00 | MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.: Mužská neplodnost, diagnostika, léčba a prevence 15.00 – 15.25 | Nikola Křehová, Mgr. Jitka Mozorová: Jak organizace Na počátku pomáhá těhotným ženám v tísni? 15.25 – 15.45 | přestávka, občerstvení 15.45 – 16.30 | Bc. Ilona Haasová, Mgr. Lucie Machová: Psychosomatika neplodnosti 16.30 – 17.15 | Květa a Petra: Děti a registrované partnerství 17.15 – 18.15 | Diskuse s přednášejícími lektory 18.15 – 19.00 | Přípitek pro Živou radost a benefiční aukce, shrnutí, předání účastnických certifikátů

Anotace příspěvků

ALEXANDRA MASNEROVÁ: Kraniosakrální osteopatie – podpora při početí, těhotenství a po porodu Příspěvek se bude týkat uvědomění, že k početí je třeba naladění rodičů, zbavení se chaosu a stresu, otevření perspektivy především pro dítě. Dále se bude mluvit o uvědomění, že embryo a plod přejímá všechny pocity matky a jejího okolí. Bude poukázáno na péči o optimální stav pánevního pletence k přípravě na porod a podporu psychické rovnováhy těhotné. Nahlédne se na ošetření matky po porodu (kontrola pánve, informace o fyzických změnách po těhotenství a porodu a jak s nimi zacházet). Zmíní se důležitost podpory matky při vyčerpání a citové labilitě. Bude zmíněno ošetření dítěte po porodu, kdy především novorozeňatům lze pomoci v jejich nelehké fyzické a emocionální adaptaci na vnější prostředí a posílit jejich vlastní zdroje. Autorka si je vědoma, že je to jen malá část toho, co by se mělo kolem těhotné, matky a dítěte dít. Je třeba porozumění a spolupráce všech potřebných a zúčastněných profesí. Alexandra Masnerová pracuje již přes 50 let jako fyzioterapeutka. Většinu své profesionální dráhy strávila ve Švýcarsku, kde měla 23 let vlastní praxi. 15 let vyučovala jako externí učitelka na Physioterapie-Schule v Zürichu, obory pohybovou výchovu a praktickou část pro bolestivé syndromy páteře. Když ji samotnou začaly klátit potíže pohybového systému, ohlížela se po fyzicky méně náročných možnostech. Objevila před 16 lety kraniosakrální osteopatii, která tehdy ve Švýcarsku začínala. Tato technika ji od té doby fascinuje a snaží se dále získávat nové poznatky. Od roku 2003 žije v Praze, spolu s rodinami svých dvou synů. Svého těžce nemocného muže před dvěma roky dochovala. Má šest vnoučat. masnerova@upcmail.cz   MUDR. HELENA MÁSLOVÁ: Antikoncepce v širších souvislostech Antikoncepce má vliv na ženu na několika úrovních. Jednak ovlivňuje přímo její endokrinní systém ve smyslu nahrazení vlastního menstruačního cyklu lineárními hladinami syntetického estradiolu a gestagenu. Což dále ovlivňuje další fyziologické funkce navázané na reprodukční zdraví, kam patří zejména sexuální chování a výběr sexuálního partnera. V rámci provázanosti endokrinní soustavy, nervové soustavy a psychiky, má užívání antikoncepce zcela nepopiratelný vliv i na psychické prožívání dané konzumentky, ovlivňuje její reprodukční strategii a vede k revoluční změně z pasivního přístupu v aktivní - tedy nutnosti se k mateřství odhodlat. Tato nově nabitá svoboda doprovázená velkou zodpovědností vede u řady žen k prokrastinaci a to až do té míry, že původní provizorní syntetická neplodnost se stává definitivní neplodností. Volbu, zda se chceme nebo nechceme stát matkou, tak činíme ne párkrát za život, ale každý den v okamžiku, kdy si vkládáme antikoncepční pilulku do úst. MUDr. Helena Máslová vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení, na lůžkovém interním oddělení i v léčebně dlouhodobě nemocných. Zkušenosti ze všech těchto pracovišť ji přivedly k psychosomatické a primární medicíně a posléze k založení Centra psychosomatické péče. Nyní se věnuje zejména psychogynekologii, ženskému zdraví a reprodukci z pohledu psychosomatických souvislostí. Matka tří dětí. Mluví anglicky a francouzsky. Člen České lékařské komory. Patronka projektu Živá radost. www.psychosomatic.cz   MGR. JITKA HOLUBCOVÁ: O spokojenosti Věříme tomu, že naše štěstí leží někde mimo nás samé, lze si ho koupit, vyrobit, porodit? Nebo je jeho zdroj v nás samých? O vědomých volbách, setrvání v přítomném okamžiku a ochotě zůstat se svými pocity. Mgr. Jitka Holubcová je fyzioterapeutka a školitelka. Hlavní inspirací pro její práci je přístup její učitelky Clary-Marie Heleny Lewitové, tzv. Fyzioterapie funkce. Tento jemný terapeutický dialog dovoluje pracovat se všemi diagnózami, dětmi i dospělými. Od roku 2008 je také samostatnou učitelkou Fyzioterapie funkce. V terapii dále využívá Vojtovy metody, metody Ludmily Mojžíšové a mobilizace dle profesora Lewita. Absolvovala výcvik v Rogersovské psychoterapii a mnoho let praktikuje meditace tibetského buddhismu. Třináct let pracovala jako samostatná fyzioterapeutka v Lékařském domě v Mezibranské v Praze, s Centry komplexní péče Dobřichovice, Roseta a Sámova spolupracuje od jejich vzniku. Kromě fyzioterapeutické práce se podílí na organizaci odborných seminářů a kurzů, sestavování komplexních programů, supervizní práci a vedení studentů. Je ředitelkou CKP Sámova. www.ckp-samova.cz   BCA. ET BC.TEREZA TARA: Hormonální akvárium (projekce filmu) Sto milionů žen na celém světě spolkne každý den pilulku hormonální antikoncepce. Mezitím se pomalu, ale jistě rybí samci přeměňují v samičky. Výzkumy hovoří o tom, že i muži se v jistém ohledu podobají rybím samcům a ztrácejí svou plodnost. Jakou roli v tom prapodivném koloběhu hraje antikoncepční pilulka? Neplaveme náhodou v hormonálním akváriu úplně všichni, bezstarostně, jako plavci na koupališti za horkého letního dne? Tereza Tara je filmová režisérka, autorka dokumentárních i hraných filmů. Její filmy získaly ocenění v Čechách i v zahraničí. Film „HORMONÁLNÍ AKVÁRIUM“ vypráví o cestě antikoncepční pilulky, která způsobuje změny pohlaví u ryb, a film „V ČEM JE HÁČEK?“ odhalil už před několika lety sexuální zneužívání v Poetrii, ezoterické škole Gurua Járy. V současné době točí film „LET VINY“ o tom, jak vyléčila své ledviny a o psychosomatických kořenech nemocí. Je autorkou umělecko-vzdělávacích projektů, vycházejících z témat jejích filmů /projekt HORMONÁLNÍ AKVÁRIUM/. Pořádá přednášky, besedy a semináře pro veřejnost, odborníky i školy. Vystudovala dokumentární tvorbu na FAMU, a když zrovna není na cestách, žije a tvoří v České republice, v srdci Evropy. Tereza Tara je také průvodkyní po cestě osobního rozvoje a poskytuje osobní konzultace pro ženy. Dlouhodobě se zabývá rozvíjením kreativity /Umělcova cesta/ a zdravým životním stylem. Je cvičitelkou tantrajógy MOHENDŽODÁRO, tajemného, zkrášlujícího a omlazujícího cvičení pro ženy. www.terezatara.com   PRIM. MUDR. VLADIMÍR KUBÍČEK, CSC.: Mužská neplodnost, diagnostika, léčba a prevence Prezentace ukazuje hlavní příčiny mužské neplodnosti, diagnostické možnosti a možnosti léčby. Velmi důležitou a opomíjenou oblastí je prevence mužské neplodnosti. Hlavní příčinou mužské neplodnosti je porucha žilní drenáže varlat, která je léčitelná a do značné míry preventabilní. Naznačeny jsou možnosti fyzikální terapie poruchy žilní drenáže varlat, pánve a retroperitonea. Prim. MUDr. Vladimír Kubíček, CSc. absolvoval lékařskou fakultu v roce 1987, v roce 1990 složil specializační atestaci z urologie I. stupně, v roce 1994 specializační atestaci z urologie II. stupně na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1999 obhájil dizertační práci na téma „Mužská infertilita“ na 1. LF VFN a UK v Praze a byla mu udělena vědecká hodnost kandidáta věd. Od začátku specializační přípravy se intenzivně zabývá andrologií, absolvoval certifikovaná školení v andrologických univerzitních centrech v Rakousku a USA. Napsal sedm samostatných publikací a monografií pro postgraduální vzdělávání lékařů, u několika publikací byl editorem, u řady publikací spoluautorem. V odborných lékařských časopisech samostatně publikoval více než padesát článků, přednesl více než sto přednášek na odborných lékařských konferencích. Je organizátorem a odborným garantem andrologických sympózií, pořádaných od roku 1998 s důrazem na interdisciplinární spolupráci a otevřenou výměnu zkušeností. Pro laickou veřejnost publikoval více než sedmdesát článků, napsal populárně naučnou publikaci „Penis – rádce nejen pro muže“ (2006). Je členem International Society for Sexual Medicine, European Society for Sexual Medicine, International Society for the Study of Aging Male (zakládající člen), European Association of Urology, České společnosti pro sexuální medicínu (zakládající člen), Sexuologické společnosti ČLS JEP, České urologické společnosti ČLS JEP, zakládající člen a oborný konzultant její andrologické sekce. Je zakládajícím členem České společnosti pro sexuální medicínu, od r. 2005 je předsedou ČSSM. Vede Centrum andrologické péče s pracovišti v Českých Budějovicích a v Praze. www.androcare.cz   NIKOLA KŘEHOVÁ, MGR. JITKA MOZOROVÁ: Jak organizace Na počátku pomáhá těhotným ženám v tísni? Kdo jsou těhotné ženy v tísni, co jim chybí a co potřebují? Obecně prospěšná společnost Na počátku představí svoje možnosti pomoci ženám, které si přejí své dítě donosit, ale ve svém přirozeném prostředí k tomu nemají vhodné podmínky. Nikola Křehová je pracovnice v sociálních službách v Bytech Na počátku, o.p.s., lektorka předporodní přípravy v Domově pro dětský život, dula, matka tří dětí. Mgr. Jitka Mozorová je sociální pracovnice v Poradně Na počátku, o.p.s., lektorka workshopů pro studenty VOŠ sociálního zaměření. www.napocatku.cz   BC. ILONA HAASOVÁ, MGR. LUCIE MACHOVÁ: Psychosomatika neplodnosti Obecně prospěšná Společnost pro psychosomatickou podporu léčby neplodnosti nastíní pomocí kazuistik způsob, jakým psychoterapie pomáhá ženám na cestě za vysněným otěhotněním i v těžkém rozhodnutí tento cíl opustit. Ilona Haasová je psycholožka, terapeutka, matka dvou dětí "ze zkumavky" po osmi letech boje s "neplodností" a zakladatelka společnosti. Na základě své životní zkušenosti se rozhodla pomáhat ženám, které se ocitly v podobné situaci a hledají oporu a podporu zejména v procesu umělého oplodnění. Lucie Machová je psycholožka, terapeutka a matka přirozeně počatého dítěte. Její zájem o tématiku ženství a mateřství jí přivedl ke spolupráci s Ilonou a k tématu psychosomatické podpory neplodných žen. www.podporareprodukce.cz   KVĚTA A PETRA: Děti a registrované partnerství (moderovaný rozhovor) Moderovaný rozhovor, ve kterém bude nastíněna problematika registrovaného partnerství a rodičovství. Jaké jsou paradoxy v českých zákonech? Ve vztahu k dítěti má registrovaný partner všechny povinnosti, ale žádná práva. Peripetie doprovázející homosexuální dvojice. Kdo je otec? Kdo jsou mámy? Jak to vypadá v rodině, kde jeden z páru vstupuje do heterosexuálního manželství s potlačovanou homosexualitou? Květa a Petra jsou přítelkyně, které se nyní nachází vobdobí vztahu, kdy uvažují o dítěti. Rozhovor povede Mgr. Iveta Kučerová. ***MGR. IVETA KUČEROVÁ je zakladatelkou projektu Živá radost, nezávislou publicistkou a lektorkou kurzů pro sebe vědomé ženy, certifikovanou lektorkou Školy pánevního dna a systému tantrické jógy Mohendžodáro MUDr. Moniky Sičové – Kůdelové. Je bezdětná a má osobní zkušenost s volbou mít, či nemít dítě po čtyřicítce. Iveta Kučerová založila projekt Živá radost v roce 2012, kdy se v Praze uskutečnil první Den početí – pro přirozenou a vědomou cestu k rodičovství. Společně s lékaři (MUDr. Helena Máslová, MUDr. Vladislav Chvála aj.), terapeuty a předními lektory osobního rozvoje připravuje program Rok početí, který inspiruje a pomáhá párům na cestě k přirozenému a vědomému početí. V jeho rámci se 17.září 2014 v Praze uskuteční seminář švýcarského terapeuta Andre Jacometa Rodičovství bez traumat. Rozhovor s Jacometem, mj. o souvislostech IVF a vzniku traumatu najdete v Psychologii dnes 2014/1 a na www.zivaradost.cz iveta.mohendzodaro.cz www.zivaradost.cz

Pořadatelé

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE DOBŘICHOVICE je nestátní zdravotnické zařízení situované poblíž Prahy na kraji brdského lesa. Zabývá se diagnostikou, prevencí a léčbou obtíží spojených s pohybovým systémem dětí a dospělých. Poskytuje fyzioterapii, psychologii, rehabilitační lékařství, ošetření v lékařském oboru ORL. Pro pacienty z celé ČR i zahraničí nabízí několikadenní rehabilitační programy, komplexní psychosomatická vyšetření, program pro podporu těhotenství, cvičební programy. CKP Dobřichovice podporuje a rozvíjí psychosomatický náhled na řešení zdravotních obtíží spojených s pohybovým systémem. Za CKP Dobřichovice na projektu spolupracují Mgr. Jana Týkalová (ředitelka CKP Dobřichovice a CKP Roseta) a Mgr. Hana Sladká (fyzioterapeutka, koordinátorka konference). CKP Dobřichovice benefičně podporuje konferenci poskytnutím prostor a týmu svých odborníků. Další informace a fotografie najdete na www.ckp-dobrichovice.cz nebo na Facebooku CKP Dobřichovice. CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE DOBŘICHOVICE PLUS organizuje odborné kurzy, semináře a konference pro zdravotnické odborníky i veřejnost. Ze široké nabídky uvádíme pro příklad kurzy Fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové (lektoři Mgr. Jan Maryška, Mgr. Jitka Holubcová), semináře bioenergetiky Tělo a stres (lektoři Mgr. Tereza Koryntová a PhDr. Filip Abramčuk, Ph.D.), kurzy pro čerstvé rodiče Něžná náruč (lektor Mgr. Mária Šabíková), setkání s taneční terapií (lektor Mgr. Klára Čížková), odborné semináře pro fyzioterapeuty, workshopy Feldenkraisovy metody (lektor: Jitka Nagy), konference pro Živou radost, psychosomatickou konferenci Základy komplexního psychosomatického přístupu atd. Více informací na www.ckp-dobrichovice.cz. CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE ROSETA je nestátní zdravotnické zařízení sídlící na Praze 2, které obdobně jako CKP Dobřichovice poskytuje komplexní péči v oborech fyzioterapie, rehabilitační lékařství a psychologie. Nabízí celou škálu podpůrných programů pro své klienty a pacienty a také se věnuje vzdělávání lékařů, fyzioterapeutů, psychoterapeutů, osobních trenérů, masérů i veřejnosti. Za CKP Roseta Praha spolupracují Mgr. Jana Týkalová (ředitelka CKP Dobřichovice a CKP Roseta) a odborníci z tohoto zdravotnického zařízení. Podrobné informace a fotografie najdete na www.roseta.cz nebo Facebooku Rosety. CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE SÁMOVA je nestátní zdravotnické zařízení ve Vršovicích na Praze 10 a je sesterským pracovištěm CKP Dobřichovice a CKP Roseta. Poskytuje komplexní péči v oborech fyzioterapie a psychologie, uplatňuje psychosomatický náhled na řešení zdravotních potíží, podílí se na vzdělávání odborné i laické veřejnosti. Na projektu spolupracuje Mgr. Jitka Holubcová, ředitelka CKP Sámova. Podrobné informace najdete na www.ckpsamova.cz nebo Facebooku CKP Sámova. OBECNĚ PROSPĚŠNÝ PROJEKT ŽIVÁ RADOST je platformou pro inspiraci, informovanost a vzdělávání v oblasti přípravy na vědomé početí a rodičovství. Popularizuje tradiční a osvědčené metody. Otevírá tabu spojená s tématem. Přináší nové pohledy a souvislosti. Zprostředkovává názory, koncepce a programy předních odborníků a osobností utvářejících veřejné mínění na toto téma. Za Živou radost projekt koordinuje Mgr. Iveta Kučerová (zakladatelka a koordinátorka projektu Živá radost). Více informací najdete na www.zivaradost.cz. Mít či nemít dítě je benefiční konferencí na podporu projektu Živá radost. Živou radost můžete také podpořit osobní spoluprací, finančním či nefinančním vkladem na transparentní účet: 661888/5500. PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ 1. Přihlášení: Napište email na hana.sladka@ckp-dobrichovice.cz. Zadejte Vaše jméno, titul, kontaktní telefon, e-mailovou adresu. Obratem Vám přijde potvrzení o zarezervovaném místě. 2. Odhlášení: Pokud se kurzu nemůžete zúčastnit, prosíme, napište na hana.sladka@ckp-dobrichovice.cz, abychom uvolněné místo mohli nabídnout náhradníkům. PLATBA Vyberte si jednu z následujících možností: A) Co dělat, když chcete fakturu? Napište si o fakturu na hana.sladka@ckp-dobrichovice.cz a zároveň uveďte tyto údaje: • jméno a příjmení účastníka • název společnosti (firmy) s uvedením IČ, DIČ, na které má být vystavena faktura • platnou fakturační adresu Fakturu Vám během několika dní zašleme e-mailem. Platbu proveďte až v momentě, kdy znáte číslo faktury, které pak slouží jako variabilní symbol platby. Platbu pošlete na účet číslo: 255925822/0300, variabilní symbol: číslo faktury, nejpozději do 7.3.2014. Originál faktury dostanete od koordinátorky na místě v den konání. B) Pokud Vám stačí formulář „Potvrzení o úhradě účastnického poplatku“, pak je situace jednodušší. Tento formulář je spolu s výpisem z Vašeho účtu také daňovým dokladem. V tomto případě nejpozději do 7.3.2014 uhraďte poplatek za kurz převodem na účet: 255925822/0300, variabilní symbol: 050414 (datum kurzu), v poznámce prosím nezapomeňte uvést jméno účastníka kurzu. O formulář si napište na adresu hana.sladka@ckp-dobrichovice.cz. Koordinátorka Vám ho předá na místě přímo na kurzu. C) Platba hotově: na recepci Centra komplexní péče v Dobřichovicích nejpozději 7.3.2014. STORNO PODMÍNKY Co dělat, pokud jste poplatek již zaplatili a nemůžete se kurzu zúčastnit? Omluvíte-li se na hana.sladka@ckp-dobrichovice.cz do 7.3.2014, bude Vám celá částka vrácena zpět. Pokud se neomluvíte nebo se omluvíte později, pak Vám zbývá možnost najít si za sebe náhradníka, jinak celá částka propadne našemu zařízení. Těšíme se na setkání s Vámi. Za tým CKP Dobřichovice koordinátorky: Mgr. Hana Sladká Mgr. Jana Týkalová

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0