15.konference

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 psychosomatické medicíny s mezinárodní účastí v Liberci

 IDENTITA PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY

16.– 18. října 2014

Liberec, vědecká knihovna

Informace na webu: http://konference.psychosomatika.cz/

PROLOG

Vážené kolegyně, kolegové, přátelé,

Psychosomatická klinika s.r.o. (Praha) a Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci, Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (LIRTAPS) ve spolupráci se Společností psychosomatické medicíny ČLS J.E.P. a Českou psychoterapeutickou společností ČLS J.E.P.  vás srdečně zvou na 15. konferenci psychosomatické medicíny do Liberce.

Podařilo se nám společnými silami zavést psychosomatickou medicínu do novely vládní Vyhlášky 185/2009 o vzdělávání ve zdravotnictví. Tak začala nová etapa vývoje psychosomatické medicíny v ČR. Naplnili jsme tím legislativní předpoklad existence psychosomatiky, jako medicínského oboru. Vyvstala tím naléhavá potřeba definovat obsah oboru a vymezení jeho hranic. Proto se jeví téma identity psychosomatické medicíny jako aktuální.

Ve dnech 16. - 18. 10. 2014 chceme navázat na tradici celostátních setkání všech zájemců o psychosomatickou problematiku ve zdravotnictví v Liberci.

Program bude jako obyčejně pestrý, rádi bychom si však položili otázky týkající se identity:

 • Na jakých teoretických, filosofických a etických základech stojí psychosomatická medicína, kterou chceme nabízet v rámci našeho zdravotnictví?
 • Jaké metody jsou v rámci psychosomatické péče v medicíně základní, a co už přesahuje rámec takto definované péče?
 • Daří se multidisciplinárním (bio-psycho-sociálně orientovaným) týmům u nás?
 • Jak vyučovat lékaře či mediky psychosociálním dovednostem, které rozšíří jejich převážně biologicky orientované medicínské vzdělání? A z druhé strany, jaké místo mají a měli by mít  kliničtí psychologové v psychosomatické problematice?
 • V čem se liší psychosomatická medicína a klinická psychoterapie? Jak by měly doplňovat a spolupracovat?
 • Jaké jsou zkušenosti se zaváděním psychosomaticky orientované praxe v jednotlivých místech ČR?
 • Mají jednotlivé klinické obory zájem o psychosomatickou problematiku?
 • Jaký výzkum potřebuje psychosomatická medicína?

 Na setkání s Vámi se těší přípravný výbor konference

POŘÁDÁ

 • Psychosomatická klinika s.r.o. (Praha)
 • Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP
 • Psychoterapeutická společnost ČLS JEP
 • Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch (Liberec)
 • Ve spolupráci s Institutem rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s.
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
MUDr. Vladislav Chvála
MUDr. Jaromír Kabát
Mgr. Jan Knop
MUDr. Ondřej Masner
PhDr. Ludmila Trapková

PROGRAMOVÝ VÝBOR

Prezident konference: Mgr. Et Mgr. Marek O. Vácha, PhD.
Sekretář konference: MUDr. V. Chvála
Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.
Doc. MUD. J. Beran, CSc.
Doc. PhDr. M. Bendová, PhD.
MUDr. R. Honzák, CSc.,
MUDr. J. Kabát
MUDr. M. Konečný,
MUDr. J. Poněšický,
MUDr. D. Skorunka, PhD.
PhDr. I. Strobachová
PhDr. L. Trapková
P. Mgr. Et Mgr. M. O. Vácha, PhD.

VĚDECKÝ SEKRETARIÁT KONFERENCE

MUDr. V Chvála
Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s.
Jáchymovská 385, 460 10, LIBEREC 10, Česká republika
Tel:     +420 485151398
E-mail:    chvala@sktlib.cz

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONFERENCE

Psychosomatická klinika s.r.o. (Praha)
Sekretářka paní Menclová
Tel.:    +420 485151398
E-mail:           konference@psychosomatika.cz
Informační server:

PROGRAMOVÉ SCHÉMA

Místo konaní:  Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1, http://www.kvkli.cz/cz/index.php

Čtvrtek 16. 10. 2014
  9:00 – 10:00                       Registrace
10:00 – 11:30              1. blok: plenární jednání:  Zahájení a přednášky (15+2x30)
11:30 – 12:00                         Přestávka
12:00 – 13:30 2. blok: plenární jednání: přednášky (3x30 min)
13:30 – 15:00             Přestávka na oběd
15:00 – 16:30 3. blok: plenární jednání: přednášky (3x30 min)
16:30 – 17:00            Přestávka, káva
17:00 – 18:30 4. blok: dílny, diskusní skupiny 4 sály (max. 4 x 90 min)
Pátek 17. 10. 2014
  8:00 –   9:00                       Registrace
  9:00 – 10:30             5. blok: plenární jednání: přednášky (3x30min)
10:30 – 11:00                         Přestávka
11:00 – 12:30 6. blok: plenární jednání: přednášky (3x30 min)
12:30 – 14:00            Přestávka na oběd
14:00 – 15:30 7. blok: plenární jednání: přednášky (3x30 min)
15:30 – 16:00            Přestávka, káva
16:00 – 17:30 8. blok: dílny, diskusní skupiny, 4 sály (max. 4x 90 min)
19.30 – 21.30             Společenský večer s rautem a koncertem
Sobota 18. 10. 2014
  8:00 –   9:00                       Registrace
  9:00 – 10:30             9. blok: subplenární jednání: 3 diskusní skupiny dle témat (45 min)plus propojení diskuse v plénu (45 min)
10:30 – 11:00                         Přestávka
11:00 – 12:30 10. blok: plenární jednání, shrnutí a závěr

KAPACITA KONFERENCE:

 • 17 přednášek po 30 min vč.diskuse v plénu
 • 8 dílen po 90 min. paralelně ve 3 sálech
 • 3 diskusní skupiny dle témat („čejenský typ“) po 90 min
 • postery- do 30

CHARAKTER AKCE: Akce má charakter postgraduálního vzdělávání lékařů, klinických psychologů a zdravotních sester. Je garantována ČLK, AKP (ohodnoceno kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

AKTIVNÍ ÚČAST – ABSTRAKTA

ABSTRAKTA budou přijímána elektronicky vědeckým sekretariátem akce: Chvála Vladislav: E-mail:    chvala@sktlib.cz

ROZSAH abstrakta je max. 50 řádek bez formátování, formát souboru doc, docx, odt, nebo rtf

TÉMATA PŘÍSPĚVKŮ: Psychosomatická medicína dle převažujícího těžiště pomáhajících profesí:

1. v somatické oblasti (metody, teorie, kazuistiky, integrace, etika)
2. v oblasti psychoterapie (metody, teorie, kazuistiky, integrace, etika)
3. v oblasti sociální (metody, teorie, kazuistiky, integrace, etika)

Hlavní důraz příspěvků budiž v oblasti identity psychosomatické medicíny, co ještě ano a co již ne v psychosomatické medicíně. Vítána jsou témata dotýkající se filosofických, etických i duchovních aspektů psychosomatické péče, hranic, které rozdělují i spojují. Programový výbor této konference pokládá za důležitý prostor pro diskusi, počítejte s tím, prosím, při přípravě svého vystoupení.

PŘÍSPĚVKY mohou být prezentovány ve formě přednášky, posteru, workshopu nebo semináře. Přednášky budou prezentovány v plenárním jednání (30 minut včetně diskuse), semináře či dílny budou probíhat paralelně 90 minut. Uveďte preferovanou formu prezentace. O konečném zařazení přednášky nebo dílny rozhodne programový výbor na svém zasedání 10. 6. 2014.

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKT: 30. 5. 2014. Po tomto termínu již nebude přijata žádná  další práce

INFORMACE O ZAŘAZENÍ příspěvku do programu bude autorům zaslána do 13. 6. 14

PREZENTACE:  Prezentace nejlépe v programu PowerPoint odevzdejte organizátorům nejpozději ráno v den přednášky, aby mohlo být promítání vyzkoušeno. Během konference bude pořizován zvukový záznam většiny přednášek, který bude účastníkům k dispozici na webu konference. Je možné vyjednat, aby nebyl záznam v jednotlivých případech pořizován.

REGISTRACE

Registraci vyřizuje Technický sekretariát konference, paní Menclová
Tel.:    +420 485151398
E-mail: konference@psychosomatika.cz

ELEKTRONICKÁ REGISTRACE – zašlete požadavek e-mailem na adresu technického sekretariátu (konference@psychosomatika.cz )

POTVRZENÍ REGISTRACE Vám bude zasláno do několika dnů e-mailem. Na stránkách konference bude veden seznam přihlášených, zkontrolujte, zda jste zde uvedeni v seznamu přihlášených, který bude průběžně doplňován. Daňový doklad Vám bude vystaven na základě Vašeho požadavku, ve kterém uvedete potřebné fakturační údaje k vystavení dokladu (údaje můžete zaslat elektronicky na adresu konference@psychosomatika.cz ). Při registraci osobně obdržíte potvrzení o úhradě registračního poplatku a certifikát o účasti.

REGISTRAČNÍ POPLATKY

 • Do 30.6.2014 1200 (resp. 600) Kč, po 30.6. 2014 1600 (resp. 1200) Kč (snážená cena pro studenty)
 • Reg. poplatek studenti Reg. poplatek 1 den 600 Kč.
 • Vyzvaní přednášející [1] a členové org. výboru  poplatek nehradí.

REGISTRAČNÍ POPLATEK ZAHRNUJE:

 •         vstup na odborný program
 •         občerstvení v době kávových přestávek
 •         vstup na raut s koncertem
 •         konferenční materiály
 •         potvrzení o účasti

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Registrační poplatek je nutné uhradit v plné výši před začátkem konference, a to bankovním převodem. Rozhodující pro výši poplatku je datum, kdy byla částka připsána na účet konference

BANKOVNÍ PŘEVOD

 • Číslo účtu:       213 998 329/0800
 • Banka:            Česká spořitelna
 • Variabilní symbol: 1014
 • Detaily platby:           jméno

KREDITNÍ KARTY:  Nemáme možnost zpracovat platbu kreditní kartou

STORNOVACÍ PODMÍNKY

 • Zrušení registrace
 • Do 31. 7. 2014   bez stornovacího poplatku, manipulační poplatek 100 Kč
 • Do 16. 9. 2014   50% ceny registračního poplatku
 • Po 16. 9. 2014   100% ceny registračního poplatku

REZERVACE UBYTOVÁNÍ

Ubytování si vyjednává každý účastník sám. Ubytovací možnosti najdete na informačním serveru konference.


[1] Platí pro prvního přednášejícího

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0