Semináře V.Dvořáčka

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Vladimír Dvořáček: Seminář péče o duši

Botanická 50, 602 00 Brno, tel. 541 218 409

Nabídka seminářů 2014

Tělo a sen. Životní příběh Semináře jsou zaměřeny na duševní a tělesnou plasticitu. Vycházejí z předpokladu, že ve snech a snových postavách je obsažena, resp. naznačena nejenom příští podoba těla, ale také spontánně upřednostňované styly jednání a prožívání. Otázka: „Lze do procesu tělesnění jemně vstupovat a ovlivňovat tak budoucí podobu těla i duše? Domnívám se, že ano. Postup práce se snem nazýván tělesněním, které vychází z pojmu Stanleyho Kelemana ztělesněná zkušenost. Keleman považuje sny za přímé vyjádření naší hluboké somatické reality, říká: „Tělově pracovat se snem znamená prožít, procítit (aktivně imaginovat) snové postavy jako touhy nebo emoce, které hledají způsob, jakým by se mohly začlenit do bdělé reality.“ Sny zobrazují to, jak tělo používáme a zacházíme s ním, jak ho obýváme v průběhu života. Tělesnění je věnováno sedm seminářů.

Sen a tělo

dva navazující semináře Snové obrazy, snový proces vytváří příběh, který propojuje naše aktuální tělo s tělem, jakým se stáváme. Sny jsou reálnou součástí života těla a zobrazují to, co nastává, ale dosud se plně neuskuteč-nilo. Jak tělo roste a utváří svoji somatickou identitu, hovoří o sobě v mnoha jazycích. Jedním z nich je sen. Tělo jako proces je vždy imaginující a snící o svém budoucím tvaru a o tom, jak se do něj vtělit. Sny zobrazují, jak tělo používáme a zacházíme s ním, jak ho obýváme v průběhu života. Termín: 21. – 23. 3. 2014                                                                                        Kód: 141 Termín: 24. – 26. 10. 2014                                                                                     Kód: 142  

Rozhovor

Způsob, jakým vedeme rozhovor, jak klademe otázky či jak odpovídáme, rozhoduje o výsledku jednání. Nabízené setkání vás seznámí s tzv. „sokratovskou rozmluvou“, která rozpouští to, „co je spojeno nebo sevřeno příliš pevně“, a zkapalňuje „naše otázky, závěry a úmysly.“ Vedení rozhovoru se týká toho, jak používáme svou mysl, tělo a smysly. Jak myslíme a využíváme metafory, čím komunikaci zušlechťujeme, jak zacházíme s otázkami a nakolik jsme při rozhovoru nepředpojatí. Cílem semináře je inspirace k nalezení vlastní, osobní skutečnosti, toho, co pokládáme za pravdivé a správné. Termín: 23. – 25. 5. 2014                                                                                       Kód: 143

Životní příběh – tělesnění v čase

Příběhy rodin, vztahů, nemocí a kariér – Pružnost změny

Rekonstrukce životního příběhu souvisí s osobitostí životní cesty. Týká se prolínání individuálního osudu s rodovými a rodinnými charakteristikami, s jeho spjatostí se světem a dobou, ve které jste žil/a a žijete. Vychází se z: osobní biografie; dlouhodobého sledování snů; událostí, které měly pro člověka zásadní význam. Sny se zkoumají v kontextu kritických, resp. životně významných událostí z hlediska tělesnění. Pátrá se i po zřetězení vnitřních a vnějších změn s událostmi rodinnými, osudovými, společenskými a světovými. Rodinné konstelace se zaměřují na rodokmen. Systémové konstelace se mohou týkat libovolných problémů nebo potíží pracovních, zdravotních či duchovních. Semináře jsou velmi intenzivní, vhodné je opakování. Místo konání: Jevíčko, Penzion Eden (jaro a podzim navazují). Termín: 30. 4. – 4. 5. 2014                                                                              Kód: 144 Termín: 24. 9. – 28. 9. 2014                                                            Kód: 145  

Na vlně dechu a rytmu

Dlouhodobý program zaměřený na intenzivní zážitky, jež mohou souviset s individuální životní cestou, ale také se mohou týkat dějů nadosobních či světových. Přístup kombinuje různé způsoby dechové praxe, aktivní imaginaci, práci s tělem, spontánní tanec a další postupy. Přínosnější pro osoby starší 25 let. Místo konání: Jevíčko, Penzion Eden. Termín: 23. 6. – 29. 6. 2014                                                                                   Kód: 146

Životní osudy

V duchu evropské tradice chápeme osud jako pohyb duše v čase probíhajících a měnících se událostí a zvratů osobních, rodinných, společenských i přírodních. Já je redukcí duše, je zaměřením na jedinečnost, individuálnost (seberealizaci, sebenaplnění, sebevědomí, apod.). Duše je širší než individualita já, vždy je orientována na celek. Orientující částí duše je daimon, který vymezuje hranice či možnosti naší cesty životem a střetává se s vnějšími podmínkami i požadavky života. Osud obvykle popisujeme zpětně, vyprávíme příhody „jak to bylo“, sestavujeme „osu svého života“.   Termín: 5. 12. – 7. 12. 2014                                                                                   Kód: 147   Pokyny k závazné přihlášce Programy Cesty duše jsou určeny pro odborníky i obecnou veřejnost. Všechny nabízené akce byly uvedeny krátkou charakteristikou a doplněny datem konání. Další informace obdrží pouze ti, kteří se na kurzy přihlásí. Respektujte, prosím, termín přihlášek. Víkendové kurzy probíhají v Brně. Delší kurzy se konají v Jevíčku. Ubytování zajišťuji vždy, stravu pouze v Jevíčku. Cena víkendových seminářů je 1 200 Kč a za kurzy v Jevíčku činí 1 600 Kč. (Zájemci, kteří se účastnili alespoň tří kurzů v roce 2013, budou mít u všech akcí v roce 2014 slevu 25 %.) Ubytování a strava jsou účtovány samostatně. Nemáte-li zájem o uvedené kurzy, nabídněte prosím informace jiným lidem. PhDr. Vladimír Dvořáček   Přihlášku na adresu: PhDr. Vladimír Dvořáček, Botanická 50, 602 00 Brno, nebo na e-mail: dvoracek.kurzy@centrum.cz

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0