Akce, nabídky: Tanec

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Asociace tanečně pohybové terapie ČR
TANTER®
pořádá workshop
pod vedením Joan Chodorow, PhD, BC-DMT

 

AKTIVNÍ IMAGINACE V POHYBU

Termín: 4. –6. 7. 2014 ‘The unrelated human being lacks wholeness, for he can achieve wholeness only through the soul, and the soul cannot exist without its other side, which is always found in a ‘You.’Wholeness is a combination of I and You, and these show themselves to be parts of a transcendent unity whose nature can only be grasped symbolically.’ Jung 1946, CW 16,‘Psychology of the Transference,’ par. 454, pp. 244-245) Na počátku nebylo slovo, byla tam spíše jednota těla a duše, vyjádřena a komunikována skrze symbolický akt. Živoucí tělo - tělo jako zkušenost – je základem rozvoje vztahu ke světu a k sobě samému. V rámci workshopu se budeme věnovat pohybovému procesu směrovaného k introspekci, který nám umožní propojit vědomou a nevědomou zkušenost. Pozornost budeme věnovat také pohybovému tichu, kdy budeme naslouchat vnitřním i vnějším vjemům. Tato forma aktivní imaginace zaměřuje pozornost na multisensorické představy, pocity, nálady a emoce, které jsou východiskem pohybu a jsou v něm rozvíjeny. Proces probíhá se zavřenýma očima v přítomnosti svědka. Tato metoda, někdy nazývána autentický pohyb, je jednou z metod tanečně pohybové terapie. Joan Chodorow je jungiánská analytička a taneční terapeutka. Její zájem o raný vývoj a aktivní imaginaci ji vedl ke studiu multisenzorické povahy lidské zkušenosti. Zajímá se o emoce a možnosti jejich výrazu a transformace. Speciální pozornost věnuje život podporujícím emocím, které se tvoří a transformují z emocí souvisejících s životní krizí a přežitím. WS je určen především psychoterapeutům a dalším zájemcům z oblasti pomáhajících profesí, kteří si chtějí rozšířit své zkušenosti s prací s tělem v pohybu. WS je součástí kontinuálního vzdělávání tanečně pohybových terapeutů TANTER. Časový rozvrh: pátek 15:00-19:00 h, sobota 10:00-18:00 h, neděle 9:00-15:00 h Místo konání: sál Aikido, Stadion Mládeže DDM Praha, Na Kotlářce 1, Praha 6 Cena: 4200,- Kč (150 Euro) Registrace: závaznou přihlášku posílejte na email klaracizkova@seznam.cz, přihlášky posílejte nejpozději do 20.6.2014. Pro registraci a rezervaci místa je nutné zaslat do 20.6.2014 zálohu 2000,- Kč na účet č. 178200261 /0300 (ČSOB).    

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0