Zápis ze schůze Sdružení pro psychosomatiku

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Politika, koncepce:

V Praze 8.9.2014 Přítomni:Z.Vondřichová, D.Jandourková, J.Žmolíková, G.Seidlová, J.Šulcová, Z.Hánová, O. Masner, I.Vondřich
  • Výbor s nadšení vzal na vědomí narození Eveliny Žmolíkové. Ještě jednou gratulujeme.
  • Společnost parkinsoniků, která v minulosti zorganizovala pro naše členy přednášku, se obrátila na G.Seidlovou s žádostí na členy našeho sdružení. Společnost hledá psychologa, který by se dlouhodobě a do hloubky věnoval speciální problematice parkinsoniků. Pokud by měl některý z našich členů chuť se parkinsonikům věnovat, ať kontaktuje Dr.Seidlovou.
  • 10 2014 v 15h se bude konat seminář v Lékařském domě( Purkyňka), který pořádá Dr.Chvála společně s organizacemi lékařské psychosomatiky a psychosomatické sekce České psychiatrické společnosti. Požádal Sdružení pro psychosomatiku o podílení se na spolupořádání akce a výbor sdružení mu vyhověl. Dr.Masner zde bude referovat o zkušenostech z návštěvy pořádané sdružením na psychosomatickém oddělení interní kliniky ve Vídni.
  • Výbor diskutoval znění budoucích stanov spolku, na který se bude sdružení transformovat. Z hlavních otázek byly odhlasovány délka trvání volebního období na 3 roky, počet členů výboru stanoven na 5 osob a po konzultaci s právníkem by Spolek začal fungovat s účinností od 1.1.2015. Schválení stanov proběhne či neproběhne na Členské schůzi sdružení ve středu 26.11.2014 od 17 hod. Místo konání bude upřesněno.
  • V letošním roce nebude v podzimním semestru uskutečněn nepovinný předmět Psychosomatika na 3.LF. S největší pravděpodobností bude přesunut na letní semestr. Na toto téma Dr.Hánová komunikuje s vedením fakulty a bude nás o proběhách jednáních informovat..
Zapsal I.Vondřich  

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0