Schůze výboru SPM ČLS JEP 17.9. 2014

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Informace také trvale na www.psychosomatika-cls.cz Přítomní: Chvála, Kabát, Krulík, Masner, Poněšický, Roubal, Skálová, Trapková,Týkalová, Jandourková j.h. Program:

 1. Kontrola min. zápisu
 2. Projednali jsme přihlášky do společnosti: MUDr. Michal Kryl, Mgr. Alice Joši Lapišová, MUDr. Vladimír Kaprál, Mgr. Tereza Maková, Mgr. Bolek Tomáš, MUDr. Zuzana Sadílková, byli přijati k řádnému členství. Bc. Pavla Šimonková (nemá cv.), Michaela Tesařová (nemá cv.), prosíme CV doplnit. U MUDr. Petr Sedláčka vyjádřena pochybnost s ohledem na praxi, bude pozván na výbor.
 3. Korespondence od min.výboru:

M.j. projednána nabídka projektu učebnice psychosomatiky dr.Honzáka. Otázka finanční podpory ze strany ČLS. Prosíme předložení projektu. (Honzáka osloví Chvála)

 1. Logo společnosti: Týkalová prezentuje návrh paní Mgr. Milady Corvinové, PhD. Hlasováním vybrán návrh loga společnosti. Další jednání s autorkou návrhu povede paní sekretářka. Vyjedná smlouvu o dílo. Je třeba právně ošetřit autorská práva.
 2. Obsah psychosomatické medicíny. Diskuse a vyjasňování postojů. Projednání témat jednotlivých oborů, které společnost sdružuje (psychologie, fyzioterapie, psychiatrie, somatická medicína) a vztahů mezi nimi. Programové priority výboru.
  1. Fyzioterapie: Co může oboru naše společnost přinést? Uvědomění si významu vztahu pro léčbu. Postoje kolegů k problematice vztahu v terapii jsou různé, většinová část fyzioterapeutů se drží technik a metod. Psychosomatický pohled vnáší nejistotu do terapie. Proto jej nemůžeme vnucovat, ale jen nabízet kolegům s biologickým vzděláním. Psychosomatickou sekci odborná společnost fyzioterapeutů nemá. Podporovat pro rehabilitaci vhodné PT školy, třeba vegetoterapii, bodyterapii atp. Vznikne pracovní skupina pro psychosomatiku ve fyzioterapii?
  2. Somatické obory: Chceme obohatit všechny somatické obory o psycho-sociální pohled na nemoc a léčbu. I zde narážíme na odpor vůči práci se vztahem. Hierarchizace oborů často brání přijímání nových podnětů z širšího informačního pole, které přináší bio-psycho-somatický pohled. Diskuse o možnostech jak pomoci rozvoji psychosomatického myšlení prostřednictvím supervize práce lékaře. Existuje cesta „zdola“, ovlivněním studentů medicíny. Lze je postupně vtahovat do kroužků, které si umí dovolit supervizi případů, protože je to zajímá. Významná je podpora činnosti psychosomatických sekcí jednotlivých odborností. Bude dobré zjistit, které OS je mají a navázat s nimi kontakt. (Chvála)
  3. Stojí před reformou. Je asi otázka času, než bude pracovat více psychoterapeuticky a sociálně. Budeme vycházet přátelsky ale současně si držet hranice mezi psychosomatikou a psychiatrií. Výzva psychiatrům, kteří se věnují psychosomatice, aby obnovili činnost psychosomatické sekce PS. Ta potřebuje volby nového výboru.
  4. Klinická psychologie: K čemu má sloužit vzdělávání v psychosomatice klinickým psychologům? Aby dobře spolupracovali s lékaři v týmech. Klasická psychologie jako by viděla člověka jen z té psychologické stránky. Prospělo by také psychologům pěstovat mezioborovost. Psycholog-psychoterapeut disponuje dalšími nástroji, které mohou být výhodné pro psychosomatického pacienta, zvláště když dokáže spojovat psychiku s tělem. Prosazovat možnosti společného vzdělávání v psychosomatice. Odstraňovat překážky v setkávání a absolvování společných kurzů.
 3. Pracovní skupiny a společná diskuse nad tématy:
  1. PS pro stanovy OS- Chvála, Krulík: návrh stanov projednán, bude poslán členům výboru k další diskusi
  2. PS pro etický kodex- Trapková, Roubal: Bude třeba vytvořit etickou komisi, etický kodex s důrazem na etická témata specifická pro psychosomatickou problematiku. 5 členů. Trapková pošle materiál připravený 1. etickou komisí ČLS všem členům výboru. Vytipovat členy k volbě do etické komise. Těmi nemohou být členové výboru. Usilovat o nezávislé postavení EK a zakotvit její nezávislost ve stanovách OS. Hledat soulad mezi EK ČLS a EK SPM.
  3. PS pro styk se zahraničím: Masner, Poněšický. Skupina přibere další členy. Zkusí dát dohromady definici psychosomatické medicíny kompatibilní s prostorem EU. Dát vědět světu zprávu, že existujeme. Pořídit různojazyčnou hlavní stránku webu společnosti. Sondovat trendy v moderní psychosomatické medicíně, včetně databáze odborných časopisů a učebnic. Shromažďovat doklady o účinnosti psychosomatických postupů.
  4. PS pro kódy výkonů psychosomatické medicíny Kabát, Skálová: Stanovení kódů výkonů je prioritou společnosti. Zajištěn kontakt na potřebné úředníky a zjišťujeme organizační strukturu k pořízení výkonů. Bude nutno požádat o novou odbornost. Podrobnosti zjistí Kabát. Návrh je třeba podat do března. Budeme usilovat o kódy komplexního, cíleného a kontrolního psychosomatické vyšetření především pro somatické lékaře, zjistíme možnosti využití existujících kódů pro seminář týmu a rozhovor s rodinou. Návrh kódů projednáme s výbory blízkých OS, psychiatrickou a psychoterapeutickou.
 4. Téma odborné akce: jaké, jak zadávat, jak schvalovat, jak označovat, centrální registr. Všechny akce, které chce organizátor zaštítit naší společností, oznámí písemně vědeckému sekretáři MUDr. J. Kabátovi. Na web dáme formulář akce! (Chvála)
 5. Různé
  1. Konference: představen krátce definitivní program. Přihlášeno 175 účastníků, z toho 69 je v naší společnosti. Sborník- jen souhrny budou v Psychosomu 3/2014

příští setkání výboru 11.11.2014 na Psychosomatické klinice od 15.00-17:00 Zapsal V.Chvála

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0