Výzva předsednictva ČLS redaktorům odborných časopisů

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

...a poznámka redakce Psychosomu

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, Vážená paní vedoucí redaktorko, vážený pane vedoucí redaktore, Předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně bylo opakovaně osloveno Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a požádáno o spolupráci při iniciativě „transparentní spolupráce“. Předsednictvo ČLS JEP materiály a podklady postupně projednává, v tomto okamžiku vydává své doporučení k tomu, jak by mělo znít vyjádření autora (autorů) článků, publikovaných v odborných časopisech. Dle názoru předsednictva ČLS JEP by každý článek, publikovaný v odborném časopise měl být doprovázen čestným prohlášením autora, zda práce byla či nebyla ovlivněna (přímo či nepřímo) firemními zájmy. Doporučeným minimálním textem je:

  1. a) Autor práce prohlašuje, že v souvislosti s tématem, vznikem a publikací tohoto článku není ve střetu zájmů a vznik ani publikace článku nebyly podpořeny žádnou farmaceutickou firmou. Toto prohlášení se týká i všech spoluautorů (jsou-li)
  2. b) Autor prohlašuje, že v souvislosti se vznikem a tématem článku byl v uplynulých 24 měsících smluvně vázán se společností XY, obdržel finanční podporu od firmy XY pro provedení práce a publikaci, firma XY podpořila jeho účast na odborné akci, je členem Poradního sboru společnosti XY, atd (vybrat odpovídající)

První autor publikace je zodpovědný za to, že text publikace bude doprovázen sdělením podle odstavce (a) nebo (b) podle skutečné situace jeho i všech spoluautorů. Předsednictvo ČLS JEP

 Poznámka redakce Psychosomu:

Jsme rádi, že odborná veřejnost zastoupená předsednictvem ČLS JEP věnuje pozornost tlaku farmaceutických firem na proces publikování odborných textů. Obáváme se, že tento stav již dlouhou dobu zkresluje výsledky výzkumů v celosvětovém měřítku a může tak deformovat práci zdravotníků, kteří jsou stále více nuceni pracovat podle doporučených postupů bez ohledu na zdroje dat, na kterých doporučené postupy vznikají. Naše redakce se od samého začátku radikálně distancovala od podobných tlaků farmaceutických firem a výrobců zdravotnické techniky a vždy uváděla a dále uvádí, že tento časopis vychází bez podpory takových firem. To je důležitý aspekt nezávislosti, který považujeme za jediný možný, pokud chceme přinášet věrohodná svědectví o zdraví a nemoci a ovlivňovat tak způsob práce zdravotníků. Lze jen doufat, že doporučené prohlášení autorů nebude uveřejňováno pouze formálně. Za redakce MUDr. Vladislav Chvála, září 2014

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0