Akce: Semináře v hnízdě

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
[1]

Zasílám nabídku seminářů, workshopu a supervizi, které nabízí prostor Hnízdo http://www.hnizdo.info/index.htm v druhé polovině roku 2014. Pokud víte o někom, koho by témata mohly oslovit, prosím pošlete dál. Děkuji.

  1. Informace o seminářích: Všechny semináře mají aktuálně zažádáno o akreditaci u MPSV a České asociace ergoterapeutů. Semináře jsou určeny ergoterapeutům, fyzioterapeutům, sociálním pracovníkům, speciálním pedagogům, psychologům, lékařům, sestrám a dalším odborníkům, kteří pracují s dětmi se zdravotním znevýhodněním nebo se chtějí o této oblasti dozvědět více. Vítáni jsou také rodiče a studenti. Semináře probíhají v sobotu nebo v neděli (od 9.00 do 17.00) v Integračním Centru Zahrada na Praze 3 (www.iczahrada.cz) Podrobné informace k jednotlivým seminářům a přihlášky naleznete na stránkách prostoru Hnízdo http://www.hnizdo.info/lektor.htm
Aktuálně vypsané semináře: V sobotu 22. 11. 2014

proběhne seminář Pomůcky pro děti se zdravotním znevýhodněním, zaměřený na výběr kompenzačních pomůcek, úpravu domácího i školního prostředí a adaptaci hraček. V sobotu 29. 11. 2014 se uskuteční semináře Hra, hravost a tvoření dětí se zdravotním znevýhodněním. V neděli 30. 11. 2014 se koná seminář Podpora soběstačnosti u dětí se zdravotním znevýhodněním. 2.     Informace k workshopu: Workshopy jsou koncipovány jako setkání všech, které zajímá téma Rodina a dítě se zdravotním znevýhodněním. Jedná se o moderované setkání, vždy nad určitým tématem. Workshopy nemají akreditaci a vstupné je dobrovolné – mělo by pokrýt náklady pronájmu. Výstupem je shrnutí podnětů, informací, názorů a postřehů k danému tématu všech účastníků, které pak mají k dispozici pro případné uplatnění v praxi. Aktuální workshop: Ve čtvrtek 27.11.2014 proběhne v IC Zahrada od 15.30 do 19.30 (doufejme, že opět multidisciplinární) setkání nad tématem Komunikace s rodinou. Komunikace s kolegy. Komunikace s terapeutem. Výstupy z minulého workshopu na téma „Potřeby a obavy (dětí, sourozenců, rodičů a pracovníků v pomáhajících profesích“ si můžete přečíst na stránce http://www.hnizdo.info/lektor.htm v části „Semináře a workshopy konané v minulosti“. 3.       Informace o supervizi Nabízím aktuálně jedno volné místo pro individuální a jedno pro týmovou supervizi pro pracovníky ve zdravotních a sociálních službách. Podrobnější informace naleznete na http://www.hnizdo.info/supervize.htm     Děkuji za Váš čas věnovaný tomuto e-mailu. Se srdečným pozdravem Veronika Vítová Kontakt: telefon: 774 064 691, www.hnizdo.info, e-mail: info@hnizdo.info nebo nikasch@seznam.cz [1] Aktivita a název pracoviště nemá nic společného s projektem kolegy Hnízdila Hnízdo zdraví.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0