Vychází Somatopatologie

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
  • Nauka o nemocech těla
  • autoři: Orel Miroslav a kolektiv
  • ediční řada: Psyché
  • formát: B5
  • vazba: V2
  • rozsah: 192 stran747149_Somatopatologie_167x240.indd
  • prodejní cena včetně DPH: 329 Kč
  • ISBN: 978-80-247-4714-9

  anotace: Tato publikace přináší základní informace o nemocech těla. Najdete v ní poznatky o mechanismech vzniku nemocí, jejich třídění a klasifikaci, ale také o členění lékařských oborů nebo o celostním pohledu na zdraví a nemoc. Je obtížné zhustit vše, co o nemocech víme, do jedné publikace – to podstatné však v naší knize rozhodně najdete. Autoři vycházejí ze soudobých odborných poznatků medicíny a předkládají je přijatelnou formou v podobě stručného kompendia tohoto rozsáhlého oboru. Publikace se může stát zdrojem poznání pro studenty psychologie, pedagogiky a dalších nemedicínských oborů či pro jejich absolventy, kteří pracují s druhými lidmi a kteří se s nemocí setkávají. Osloví i zájemce z řad širší veřejnosti.   Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: 234 264 401-2 fax: 234 264 400 www.grada.cz  

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0