CENA JANA PONĚŠICKÉHO za rok 2014

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

IMG_7241cb Chvála a Ponšický při předávání ceny. Trapková za kamerou... Cenu Jana Poněšického za rozvoj psychosomatiky za rok 2013-2014 obdržel MUDr Vladislav Chvála s PhDr Lídou Trapkovou. Při předání ceny dotovanou 1000 Eury na závěr  XV.Psychosomatické konference v Liberci vyzdvihl Dr Poněšický podstatnou zásluhu Dr Chvály na vypracování směrnic, prosazení a uznání psychosomatiky jako lékařského oboru s nástavbovou atestací. Jeho další zásluhou je vydávání časopisu Psychosom, který byl jeho přičiněním zařazen do recenzovaných časopisů. Ocenění se samozřejmě týká i jeho - společně s Lídou Trapkovou - publikační a doškolovací činnosti. Opravněnost ocenění byla kvitována spontánním potleskem úřastníků konference. Na závěr se Dr Poněšický zmínil, že cena, jež je schvalována výborem Psychosomatické společnosti, je udělována nejen za rozvoj a rozšíření psychosomatické léčby, nýbrž i za významnou výzkumnou a teoretickou činnost v oboru. TEDx_Liberec_2014_Foto_Roman_Dobes_034 ...nebo tady

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0