Dopis výboru SPM předsednictvu ČLS JEP

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Politika, koncepce

  • Prezidiu ČLS JEP
  • Praha, 29. 1. 2015
  • Vážený pane profesore,
  • Vážené předsednictvo ČLS JEP

  Delegáti odborných společností ČLS JEP dne 28. 1. 2015 na svém sjezdu nedali souhlas k přijetí naší odborné Společnosti psychosomatické medicíny do ČLS JEP (jen 34 hlasů z cca 90 přítomných). Náš delegát byl sice předem informován, že má být k dispozici pro případnou diskusi o smyslu naší nové OS, nebyl ale vyzván, aby ji představil. Delegáti tak hlasovali o něčem, o čem neměli dostatek informací. Podle zvyšujícího se počtu záporných a zdržujících se hlasů v postupném hlasování o nových OS se lze domnívat, že nešlo až tak o věc samu – tedy existenci například samostatné společnosti psychosomatické medicíny, ale že se dělo cosi, co by snad bylo možné spíše popsat v termínech skupinové dynamiky. Přesto výsledek respektujeme. Na dnešním mimořádném jednání výboru naší společnosti konstatujeme, že jsme se tak dostali do situace, ze které není lehké najít východisko. Naše OS má 232 členů, kteří už druhým rokem zaplatili příspěvky ČLS, jsme finančně odpovědni za objednané služby (tisk informační brožury, vydávání recenzovaného časopisu PsychoSom, vzdělávací programy, semináře), na 24. 3. t. r. máme svolanou valnou hromadu do LD, na které měly být schváleny připravené stanovy naší OS a etická komise. Proto žádáme nové prezidium, aby se touto situací zabývalo co nejdříve, abychom případně zabránili dalším škodám. Existence společnosti pro psychosomatickou medicínu není odvislá od souhlasu České lékařské společnosti, může dost dobře existovat a pracovat i mimo její rámec. Vyrovnání vzájemných finančních závazků by v tom případě jistě nebyl problém. Podle našeho názoru by to ale bylo škoda. Členové společnosti se jednoznačně hlásí k principům vědecké medicíny, členství v ČLS mělo být toho dokladem. Psychosomatický přístup je samozřejmě žádoucí v každém klinickém oboru, ale od vydání vyhlášky 286/2013 MZ, podle které je psychosomatika nástavbovým oborem v systému českého zdravotnictví, je nezbytné, aby se o její rozvoj starala samostatná a svébytná odborná společnost. Z takové pozice bude psychosomatické myšlení snadněji ovlivňovat ostatní OS ČLS. Jsme si totiž dobře vědomi toho, že v našem systému vzdělávání zdravotnických pracovníků zoufale chybí komplexní pohled na člověka i s jeho psychickou a sociální komponentou. Rozhodnutí delegátů sjezdu z našeho pohledu ilustruje tento neuspokojivý stav české medicíny, která dosud nedokázala přijmout rovnocennost biologických, psychických a sociálních aspektů nemoci, jak ji deklarovala WHO už v r. 1977 v přijaté bio-psycho-sociální koncepci nemoci. Situace je o to vážnější, že v sousedních zemích (Německo, Rakousko, Švýcarsko), se kterými naše společnost spolupracuje, psychosomatická medicína existuje jako samostatný obor už několik desetiletí a působí pozitivně na rozvoj ostatních klinických oborů, které díky tomu obohacuje právě o psycho-sociální aspekty nemocí. Výzkumné práce odhadují existenci 20-40 % psychosomatických pacientů v ordinacích všech oborů (MUS). Protože bez znalosti psycho-sociálních aspektů je jejich samotná biologicky orientovaná léčba často neúspěšná, představuje tato skupina velkou finanční zátěž pro celou společnost, o čemž Vás jistě nemusíme přesvědčovat. V poválečném vývoji naší společnosti bylo postupně psychosomatické myšlení z medicíny vytlačeno a tím se dostala sama medicína do velkých problémů. Důsledkem jsou známé obtíže českých lékařů při komunikací s pacienty a bezmoc tváří v tvář složitým případům chronického stonání s rizikem vyhoření zdravotníků, na které je v poslední době poukazováno. Na neschopnost zahrnout do ošetřování také ohledy na sociální a psychické problémy pacientů upozorňují i mezinárodní organizace (např. UEMS). Díky aktivitě členů naší společnosti jsme v této oblasti za posledních 25 let dosáhli pokroku i u nás: psychosomatická medicína byla zahrnuta mezi nadstavbové obory Vyhláškou 286/2013 MZ, existuje akreditační komise pro psychosomatickou medicínu MZ i náplň oboru a vzdělávací program, který běží už více než 10 let pod IPVZ, máme vlastní odborný, nejen recenzovaný, ale i respektovaný časopis, pravidelné celostátní konference. Péče o celou tuto oblast lze těžko realizovat z pozice sekce, ať už kterékoli OS. Jsme v dobrém kontaktu s dalšími blízkými OS, jako je Psychiatrická společnost a Psychoterapeutická společnost ČLS, a s nimi pravidelně koordinujeme náš postup, včetně vyjednávání kódů pro psychosomatické vyšetření a ošetřování. Věříme, že prezidium ČLS přijde s konkrétním a konstruktivním návrhem, jak nastalou situaci řešit.   Za výbor OS MUDr. Vladislav Chvála, předseda OS   Více informací o naší OS najdete na stránkách společnosti www.psychosomatika-cls.cz  

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0