NABÍDKA: Spolupráce s lékařem

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Rádi bychom spolupracovaní s lékařem či lékařkou, který pracuje v kontextu bio - psycho - socio - spirituálním tedy celostně. Je tedy somatický profesionál (nejlépe asi praktický lékař nebo internista) s psychoterapeutickým výcvikem nebo dalším jiným vzděláním mimo somatickou medicínu. Je pro nás důležité, aby uměl a chtěl pracovat týmově v rámci multiprofesního složení psychosomatického týmu, kde by byli psychoterapeuti, psychiatři, body terapeuti, stážisté popřípadě další specialisté. Naším cílem je nabízet psychosomatické služby pro klienty Centra Gaudia (v Praze a v Brně) a jejich rodiny se zaměřením na možnost konzultací s multiprofesním týmem na živo přímo při sezení (reflektující tým, koterapie), nebo formou konsilii nad případem, nebo možností po prvním sezení domluvit setkání s dalšími odborníky na stejném místě. Nabízíme jak práci s jednotlivci, přímo klienty s psychosomatickými potížemi, tak rodinné terapie těchto klientů a jejich blízkých (dopad problému na rodinu, jako i rodinného systému na problém). V tuto chvíli je koncept v procesu tvorby a rozjezdu, takže hledáme nejlepší formy spolupráce v týmu, nabídky klientům, časový požadavek na lékaře zatím není dán, ze začátku 1 den za 14 dní. Zájemci, obracejte se na MUDr. Olgu Kunertovou (kunertova@gaudia.cz)

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0