Honzák R.: Lidský faktor prizmatem placebo efektu

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Recenze na článek: Moerman D.E.: Against the "placebo effect": a personal point of view. Complement Ther Med. 2013 Apr;21(2):125-30.

Autor znovu prošel deset svých oblíbených studií, v nichž je zmiňován „placebo efekt“, které se ale věnují tomuto termínu v jeho medicínském kontextu. „Placebo“ je inertní látka, která může dělat leccos. Všichni víme, že když je taková látka podána, něco se stane. Jedna (a pravděpodobně i jediná) věc je jasná: že změny, které se odehrají, nejsou důsledkem působení té inertní látky. Placebo může mít různý tvar a různou barvu, což může člověku zprostředkovat přesvědčivé významy. Ty v příslušném prostředí se většinou týkají léčebného účinku s přesvědčivými výsledky. Mohou se stát metonymickými reprezentacemi celé zkušenosti s medicínou (Metonymie je reprezentace celku určitou jeho částí: například „budeme počítat hlavy“ je významově o osobách, nebo „Bílý bůh oznámil“ je oznámení exekutivních složek americké vlády. Zde pilulka je představitelem celé medicínské zkušenosti.). Ještě přesněji, tyto pilulky mohou být metonymickými simulakry[1] (simulakrum je druh arteficiálního objektu jako socha místo muže, nebo placebo místo aspirinu). Je dobře známé, že takové objekty mají mocnou schopnost obsahovat a předávat smysl; například evropské katedrály jsou běžně konstruovány z tisíců metonymických simulaker od rozetových oken po oltáře. V tomto kontextu může být placebo připomínkou medicínských setkání s jejich stíny i útěchami. Placebo může zprostředkovat lékařům nejniternější pocity léku a léčby; lékař pak může při jeho prosté přítomnosti zvýšit účinnost procesu, který podniká (a klinický lékař je těžko placebem, protože jen těžko by mohl být inertní). Inertní placeba nám tak dovolují vidět lidskou dimenzi léčení; ale říkat tomu „placebo efekt“ dramaticky převrací porozumění tomuto léčení zaměřením na inertní a opominutím smysluplného. Říkejme „jsou tady odpovědi“, ale ne „placebo efekt“. (Autor je antropolog; excerpce: Radkin) [1] Encyklopedická definice říká: Simulakrum je virtuální kopie neexistujícího originálu, která je reálnější než skutečnost.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0