Etika: Neznalost pracovníků zdravotních pojišťoven může vést k poškozování pacientů

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Nezávislá skupina pro etiku (Po-etici) se na svém jednání 10. 9. 2015 seznámila se situací pacientů psychiatrické léčebny Šternberk, kteří se léčili na psychoterapeutickém a psychosomatickém oddělení pro psychosomatické symptomy. Místo toho, aby se pracovníci České průmyslové zdravotní pojišťovny (205) v Ostravě dotázali odborných společností na jednoduchou věc, zda součástí léčby psychiatrických nebo psychosomatic-kých pacientů léčených na specializovaném psychiatrickém oddělení může být také rehabilitace, podali rovnou trestní oznámení na Psychiatrickou léčebnu ve Šternberku a její lékaře, pro podezření, že záměrně okradli pojišťovnu, když indikovali u svých psychiatrických pacientů kromě léků také rehabilitaci. Bohužel ani na policii ČR nikoho nenapadlo, že je to očividně odborná záležitost, totiž otázka indikace, a spustili gigantickou akci, při které zvou stovky pacientů, kteří byli léčeni v PL Šternberk v posledních pěti letech, k podání vysvětlení na služebně. Zde jim je položena řada otázek včetně toho, jaký typ léčby v léčebně podstoupili, zejména, zda šlo o léčbu psychiatrickou či somatickou (kdo to umí rozpoznat?). V rámci tohoto tzv. „předběžného šetření“ byla rozeslána výzva několika stovkám občanů, aby se dostavili ve věci nikoli podezření ze spáchání trestného činu, ale rovnou „ve věci spáchání trestného činu“, jako by byla hotová věc, že lékaři spáchali trestný čin. Ve státě, kde doposud platila presumpce neviny, v situaci, kdy psychiatrie bojuje proti své stigmatizaci, a kdy se dokonce pokouší o svou reformu tak, aby pacientům nabízela skutečně bio-psycho-sociálně orientovanou léčbu, je takovýto postup pojišťovny i orgánů činných v trestním řízení opravdu neuvěřitelný. Naše pracovní skupina pozvala MUDr. Michala Kryla, primáře napadeného oddělení, abychom si udělali ve věci jasno a mohli se zabývat etickou stránkou celé záležitosti. Historie úzké spolupráce psychiatrie a rehabilitace v PL Šternberk je dlouhodobá a chvályhodná. Tradice zapojení tělové terapie a rehabilitace do léčby psychiatrických pacientů má v našich zemích dlouhou tradici, a jen proto, že se to nedaří všude tak dobře, jako ve Šternberku, nemůže být důvodem k pochybnostem pracovníků zdravotní pojišťovny o správnosti indikace. Pochybení, ke kterému reálně došlo, se týkalo dokumentace. Za administrativní chyby PL zaplatila po revizi pracovníky ZP kolem 4 mil., když zpětně neuznali provedenou a podrobně rozepsanou léčbu. Když pracovníci PL uvedli dokumentaci do souladu s přáním pracovníků ZP i v tom, že psychosomatičtí pacienti musí být do léčebny přijímáni po vyšetření psychiatrem (!), stal se i dopis s touto informací rozesílaný praktickým lékařům, předmětem vyšetřování! Nejde o to, že by se pojišťovny neměly starat o správnost dokumentace a o financování zdravotní péče, ale postup, který Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a policie ČR zvolila, je nešťastný, ne-li neomluvitelný. Důsledky dopadají především na pacienty, kteří jsou vystaveni otázkám nezdravotníků na podrobnosti o psychickém a somatickém stavu v prostředí policejní vyšetřovny. Křehká rovnováha zejména starších somatizujících pacientů je tak nepochybně vystavena zátěži, a psychiatrie další stigmatizaci. Odbornou stránkou věci by se měly zabývat odborné společnosti, které k tomu tímto vyzýváme (PS ČLS, SPM ČLS, ČPS ČLS), ale poučit by se z případu měli i pracovníci zdravotních pojišťoven. Domníváme se, že by širší medializace celého případu mohla pomoci zabránit dalším škodám během individuálního tlaku na jednotlivé pacienty při vyšetřování. V Praze 10. 9. 2015  
  • MUDr. Vladislav Chvála, předseda výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP
  • PhDr. Hana Junová, Rafael institut, Praha
  • PhDr. Lenka Kalousová, Praha
  • Mgr. Helena Klímová, Rafael institut Praha
  • Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., Jihočeská univerzita, České Budějovice
  • PhDr. Ludmila Trapková, Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny Liberec
  • Mgr. Marek O.Vácha, PhD., Ústav lékařské etiky
 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0