Honzák R.: Sedmdesát let Heleny Haškovcové

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

haskovcova Prof. PhDr. a RNDr. Helena Haškovcová, CSc. Helena sice není psychosomatička, ale patří k nám naprosto přirozeně, jednak svým přístupem ke zdraví a nemoci, jednak tím, co udělala pro vztahy mezi pacienty a zdravotníky a v neposlední řadě svou velkou vitalitou, nezdolností a ochotou rvát se za věci, které jsou sice správné, leč nejsou právě košer. Prof. PhDr. a RNDr. Helena Haškovcová, CSc. se narodila 19. srpna 1945, vystudovala biologii a také filosofii na UK v Praze a v roli bioložky vstoupila do prostoru československého zdravotnictví. Nutno říci, že ač zde pracovala na plné obrátky a věnovala se imunologii, kde také získala vědeckou hodnost CSc., nikterak nezanedbávala své filosofické zázemí. Etiku, v socialismu zakázané slovo, musela balit do populárně naučných publikací, nicméně šídlo v pytli neutajíš, takže vydala jen dvě knížky s touto tematikou: Rub života – líc smrti a Spoutaný život. O co méně mohla tehdy publikovat, o to aktivnější byla jako neúnavná lektorka četných seminářů, které jsem měl to potěšení s ní občas absolvovat. Jako jedna z mála (druhým byl Jaro Křivohlavý) se odvážila v době jásotu nad skvělými úspěchy socialismu otevřít tabuizovanou kapitolu thanatologie a začít odplevelovat neorané pole v duchu Elizabeth Kübler-Rossové. Od ní také získala autorská práva na amatérsky (a dobře) přeložené Otázky a odpovědi o smrti a umírání, které vydala hned po roce 1990 s tím, že polovina výtisků byla zdarma poskytnuta studentům lékařských fakult. Po několikaleté relativně krátké leč intenzivní práci v geriatrickém kabinetu IPVZ se věnovala už naplno etice jako svému životnímu poslání. Přestože kmenově patřila na filosofická, a dokonce také teologická akademická pracoviště, byla a je mezi lékaři vždy vítána a uznávána, což se každému z této strany věd nepodaří. Z publikací vydaných po roce 1989 (mnohé opakovaně) chci zmínit následující: Fenomén stáří, Lékařská etika, Práva pacientů – komentované vydání, Thanatologie, Nauka o umírání a smrti. K tomu několik různých etických manuálků, upravených pro lékařské i nelékařské zdravotnické profese. Její vědecké aktivity se neomezují jen na etické problémy medicíny. Její záběr je vskutku široký, o čemž svědčí publikace Můj král trpaslíků aneb cverkologie – první česká vědecká nauka o trpaslících (Galén 2006). Tuto knihu dokončila slzíc, protože se dozvěděla, že Šmudla si zažádal o růstový hormon. Milá, milá Heleno! honzák_f MUDr.Radkin Honzák, CSc. Zatímco padesátka je v životě postupným cílem, v němž člověk slaví to, že se v plném mládí dožívá úctyhodného stáří, nese v sobě sedmdesátka kouzlo dosaženého stáří spojeného s výhodami plného mládí. Alespoň v Praze, neb od této chvíle může každá a každý jezdit zadarmo v MHD, a to i v příměstských tratích. Tak je možné zajet až do Kutné Hory a obdivovat chrám svaté Barbory, který je mnohem starší, a jak je krásný! Jsem moc rád, že jsem Tě ve svém životě potkal a že Tě budu potkávat ještě nějaký pátek. že zdoláš všechny vraky mrané co plují nad Čerchovy a že se ještě dlouho budeš při dobrém zdraví vina trefovat, jak doporučují kočička a pejsek. Radkin Honzák

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0