Komunikace s pacientem jako součást profese zdravotnického pracovníka

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Cítíte se

zatíženi obrovskou zodpovědností? občas bezradní nad etickými dilematy? ohroženi možností postihů stran vedení a žalob stran pacientů a jejich příbuzných? Věříte přesto, že pacienti by si zasloužili, aby s nimi lékaři víc mluvili, aby respektovali jejich názor a brali ohled na jejich individuální potřeby? umění komunikovat s pacientem a jeho příbuznými by mohlo ledacos vyřešit? Chcete se naučit sdělovat vážné diagnózy a špatné zprávy pacientům a jejich rodinným příslušníkům? zvládnout agresivního, dementní, zvědavého či jinak obtížného pacienta? využívat aktivity pacientů a jejich příbuzných ve prospěch vzájemné spolupráce? Vytvořili jsme pro vás unikátní vzdělávací program pro lékaře a zdravotní sestry

„Komunikace s pacientem jako součást profese zdravotnického pracovníka“

v rozsahu 10 osmihodinových seminářů s e-learningovou podporou + 6 dvouhodinových webinářů. Náplní kurzu jsou tato témata:

  • účel komunikacekonstruktivistický model komunikace, správná a chybná interpretace, kontext profesionálního rozhovoru a jeho možnosti, chyby a rizika neprofesionálně vedené komunikace
  • praktické zaměření vedení rozhovoru v různě komplikovaných situacích, s psychicky nemocnými, neslyšícími nebo nemluvícími pacienty, zvládání agresivních projevů pacientů a příbuzných apod.
  • specifické dovednosti – typy otázek, aktivní naslouchání a další praktické nástroje a postupy vedení rozhovoru, struktura rozhovoru, rozdělení rozhovoru podle účelu, praktický nácvik vedení rozhovoru

Součástí kurzu jsou rovněž individuální supervize pro každého účastníka v rozsahu 2 dvouhodinových sezení. Slouží k tomu, aby měl každý účastník prostor k individuálnímu zpracování témat, která se vyskytnou při zavádění naučeného do praxe. Dozvíte se: Jak pomoci pacientovi rozhovorem k úlevě Jak řešit konfliktní situace jak na informovaný souhlas …. Naučíte se: Zacházet se svými emocemi Naslouchat pacientům Vymezovat se vůči nepřijatelným žádostem a další užitečné dovednosti. Navíc získáte kredity do celoživotního vzdělávání. Cena za účastníka: 20 200 Kč Cena pro organizaci: 152 000 Kč Ceny jsou předběžné, v případě, že získáme na program dotace, budou podstatně menší, je možné, že nabídneme program i zcela zdarma. Více informací na: kunertova@gaudiaprotirakovine.cz Hlaste se na info@gaudiaprotirakovine.cz

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0