Vychází: Klinická adiktologie

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Kalina Kamil a kolektivOb_klinicka_adiktologie.indd

 • ediční řada: Psyché
 • formát: B5
 • vazba: V2
 • rozsah: 696 stran
 • prodejní cena včetně DPH: 999 Kč
 • ISBN: 978-80-247-4331-818

anotace: Adiktologie je multidisciplinární vědní obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Téma se neomezuje jen na tradiční oblasti zneužívání alkoholu a nezákonných drog, ale nutně zahrnuje i tabák a nelátkové závislosti, například gambling nebo internetové závislostní poruchy. Klinická adiktologie se soustředí především na témata, která jsou klíčová pro přímou práci s pacientem či klientem. Jde o „léčbu“ v širším slova smyslu, zaměřenou i na řešení dopadů závislosti na jedince a na společnost a také na sociální reintegraci osob, jež v důsledku takových forem chování strádají. „Závislost je problém s mnoha facetami,“ říká profesor Wolfgang Götz, ředitel EMCDDA. Ukazuje se, že tento problém není možné uchopit z jediného hlediska, jednotným výkladovým modelem, ale vyžaduje více perspektiv, které spolu vzájemně soutěží, doplňují se a sdílejí společné prvky. V tomto smyslu publikace usiluje o rozšíření a prohloubení všech rozměrů integrovaného bio-psycho-sociálního modelu závislosti a léčby, v jehož ohnisku věda i praxe vždy vidí konkrétního člověka, pacienta či klienta, s jeho jedinečným příběhem. Kniha je jedinou publikací svého druhu na trhu. Je určena studentům i odborníkům, a to jak těm, kdo v oboru teprve začínají, tak těm pokročilým. „Široký a komplexní záběr knihy mě ohromil, taková publikace zde zcela jistě roky (spíše desetiletí) chyběla.“ z recenze prim. MUDr. Jany Bartesové

 • Grada Publishing, a.s.
 • U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
 • tel.: 234 264 401-2
 • fax: 234 264 400
 • www.grada.cz

   

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0