Honzák R.: Knížka, která není o psychosomatické medicíně.

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

RECENZE

Blumenfeld M, Tiamson-Kassab M: Psychosomatic Medicine. A Practical Guide. 2nd Edition. 263 s. Lippincott Williams & Wilkins; Philadelphia, 2008. ISBN: 13: 9780781772426

Pozor! Ta knížka není o psychosomatické medicíně, ale o práci konzultačního (liaison) psychiatra na somatických odděleních nemocnice. Abych přiblížil její charakter: o funkčních dyspepsiích je zde plných sedm řádků, přičemž ten sedmý obsahuje jen jedno slovo. Pokud pomineme diskrepanci mezi názvem a náplní, je to kvalitní text postihující psychiatrickou problematiku somaticky nemocných, jak v obecné rovině (reakce na nemoc, léčba bolesti, thanatologická problematika, atd.), tak konkrétně, kde v podstatě kopíruje manuál DSM-IV s přídavky specifických situací v jednotlivých oborech (nefrologie, spáleniny, AIDS, atd.). V jedné stručné kapitole jsou probrány možnosti psychoterapie. U každého oboru jsou popsány naléhavé situace somatické, jejich možná diferenciální diagnóza – např. panická ataka na kardiologickém pracovišti – návrh psychiatrické farmakoterapie, možné nežádoucí účinky a interakce. Je uvedena jedna nebo dvě typické kasuistiky, v úvodu vypíchnuta v rámečku nejčastější problematika a v závěru možnosti uplatnění psychiatra v rámci toho kterého oddělení. Na konci kapitol je uváděna doporučená literatura, spolu s dobrým rejstříkem jsou uvedeny ke každé kapitole internetové odkazy na pracoviště, která se danou problematikou zabývají a na stránky i zčásti populární (např. www.about.). Nesouhlasím s úvodním doporučením, že psychiatr má nejprve posbírat od personálu co nejvíce informací o pacientovi, protože mám zkušenost, že tím může být ovlivněn ve smyslu předpojatosti (bias), protože vyžádání psychiatrického konzilia může mít též podhoubí interpersonálních neshod a být někdy doslova trestající strategií. Ale to je věc názoru. Pro konziliární (konzultační u nás prakticky nemáme) psychiatry je příručka velice cenná. Pro ty, kdo se domnívají, že se dozvědí něco o psychosomatice, bude text zklamáním. Praha – 6.11.2015                                                        Radkin Honzák  

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0