Z konferencí

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Kryl M.: III. ročník psychosomatické konference ve Šternberku

motto: „Všechny cesty vedou k člověku“

Dne 25. února se v prostorách muzea „Expozice času“ ve městě Šternberk (Olomoucký DSCN2343kraj) konal již III. ročník konference „Psychosomatická medicína“, pořádaný šternberskou psychiatrickou léčebnou. Organizačnímu týmu pod vedením prim MUDr. Michala Kryla se tentokrát podařilo sezvat odborníky „napříč medicínským spektrem“ – od neurologa, neurochirurga, přes psychiatra či psychologa až po zdravotnické manažery. Potěšení i respekt vzbuzovaly právě neotřelé manažerské vize ředitele FN Olomouc doc. MUDr. Romana Havlíka, jenž kromě potřeby změny medicínského paradigmatu směrem k integraci prezentoval i svou představu o novém celostně pojatém pregraduálním předmětu pro studenty olomoucké lékařské fakulty. MUDr. David Skorunka (Hradec Králové) seznámil auditorium se způsobem celostního myšlení v denní praxi psychiatra a systemicky orientovaného psychoterapeuta, MUDr. Aleš Kubát, primář neurologického oddělení Vojenské nemocnice Olomouc, zdůraznil léčebný potenciál jogínských postupů v celostním pojetí léčby pacientů s chronickými vertebrogenními bolestmi. MUDr. Ondřej Kalita z neurochirurgické kliniky FN Olomouc navázal na tematiku chorob pohybového ústrojí a v přehledném sdělení opírajícím se i o četná výzkumná data integrativně podchytil bio-psycho-sociální souvislosti u pacientů s degenerativními onemocněními páteře. MUDr. Vladislav Chvála s PhDr. Ludmilou Trapkovou (SKT Liberec) ve svém bloku prezentovali svou koncepci bio-psycho-sociálního pohledu na zdraví i nemoc s důrazem na rodinný systém a doplnili jej o osvěžující kazuistické „střípky“ ze své praxe. WP_20160225_13_53_32_ProMUDr. Jaromír Kabát se věnoval perspektivám psychosomatiky jako oboru v našich podmínkách, a poté virtuálně provedl posluchače svým pracovištěm (Psychosomatická klinika Praha). Přednosta neurochirurgické kliniky FN Olomouc doc. MUDr. Miroslav Vaverka, PhD provedl svou přednáškou jakýsi „průřez“ oborem neurochirurgie včetně nejmodernějších operačních postupů s akcentací dopadu těchto invazivních zásahů na kvalitu života pacientů a okrajově zmínil i etické aspekty plynoucí z neurochirurgických léčebných metod. MUDr. Michal Kryl (primář psychosomatického oddělení PL Šternberk), jenž odborný program moderoval, prezentoval dosavadní vývoj nově založeného oddělení pro psychosomaticky stonající klientelu včetně administrativních a byrokratických potíží plynoucích z vazby na zdravotní pojišťovny. Účastníci si po skončení akce vesměs chválili přínos odborných sdělení, nové poznatky z jiných oborů i přátelskou atmosféru celé akce, jež by měla mít své pokračování zase napřesrok. MUDr. Michal Kryl

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0