Politika, koncepce: SPPS

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

SCHŮZE SDRUŽENÍ PRO PSYCHOSOMATIKU,  Z.S.

 Konané dne 25. 1. 2016 ve FN KV v Praze 10
 1. Přomni: Hanousková N., Kačenová S., Lášková B., Růžičková H.,Seidlová G., Šavlík J., Špačková G., Vondřich I., Vondřichová Z.
 2. Výroční schůzi předsedkyně Z.Vondřichová zrušila pro nedostatečnou účast členů. Posléze svolala a zahájila novou výroční schůzi (viz stanovy). Výroční zpráva Sdružení pro psychosomatiku, z.s., kterou připravila předsedkyně Z. Vondřichová, byla schválená všemi hlasy.
 3. Všemi hlasy byla schválená navrhovaná výše příspěvků. Příspěvek v roce 2016 bude činit 200,-Kč ročně. Členy vyzve k zaplacení  D. Jandourková, výzva bude obsahovat i číslo účtu Sdružení, částku a způsob identifikace platby.
 4. V tomto roce byly výdaje Sdružení 3.900,-Kč + 600,-Kč za webmastera. Účetní zprávu členové obdrží, až bude účetně zpracované hospodaření sdružení. Účetní zprávu sestaví D. Jandourková.
 5. V odborné části přítomní členové diskutovali na téma Co se děje v psychosomatice. Sdružení pro antroposofickou medicínu pořádá víkendový seminář s názvem Psychosomatika. Přednášet bude Dr. med. CH. Schopper z Německa. Seminář se koná ve dnech 11. - 13. 3 2016. Ve stejném termínu pořádá diabetologická společnost v hotelu Belvedere v Praze 7 mezioborové setkání diabetologických týmů s názvem Bolest v diabetologické ambulanci. V rámci tohoto setkání se uskuteční přednášky na téma neuropsychických aspektů bolesti, psychosomatických aspektů bolesti a přednášky o psychoterapii v léčbě bolesti. Psychoterapeutické centrum Gaudia, Jeseniova 47, Praha 3 pořádá setkání dne 2. 2. 2016 od  18- 20 hodin na téma Spiritualita a etika v psychosomatické medicíně. Kontaktní osoba G. Špačková, tel.: 603 461 832. Hlásit se lze na tel. 242 487 327 či mailem info zavináč gaudia.cz.
 6. N. Hanousková předběžně zajistila možnost domluvit se na stáži v Park Klinik v Bad Bergzabern v Německu, což je soukromé psychosomatické zařízení. Je třeba oficiálně kontaktovat vedení kliniky, navázat kontakt a domluvit se eventuálně na konkrétních podrobnostech. Zajistí I. Vondřich.
 7. Proběhla výuka na 3. LF KV na téma Psychosomatika. Výuku mediků zorganizovala Z. Hánová a přednášeli členové Sdružení. Z. Hánová předběžně hodnotí výuku jako přínosnou a zaznamenala zájem a aktivitu studentů. Připravuje se schůzka přednášejících, kde by mělo dojít k detailnějšímu zhodnocení celé akce a předběžné přípravě pokračování v roce příštím, pokud bude ze strany Lékařské fakulty a všech zúčastněných zájem.
 8. G. Seidlová informovala o vydání Doporučených postupů na téma psychosomatika Společností všeobecného lékařství.
 9. Z. Vondřichová informovala o článku J. Šimka v Supervizních listech na téma supervize u lékařů a reakcích na tento článek. Téma supervize ve zdravotnictví je jistě velmi zajímavé téma, ale jak konstatovali přítomní, není zvykem, aby zdravotnická pracoviště jak případovou, tak skupinovou supervizi organizovala a ani o ni nemají zájem.
 10. J. Šavlík doporučil nabídnout některým partnerům Sdružení přednášky, přednášející či jiné podobné aktivity.
 11. Přítomní diskutovali knihu J. Klímové a M. Fialové Proč (a jak) psychosomatika funguje? Nemoc začíná v hlavě?. Názory přítomných na knihu se lišily.
 12. Přítomní projevili zájem uspořádat neformální diskusi v kavárně na téma aktuální události v psychosomatice v termínu jaro 2016.

V Praze 26. 1. 2016 Zapsal I. Vondřich

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0