Politika, koncepce: výzkum

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Pracovní skupina pro výzkum v psychosomatice

Nezbytnou součástí vymezení psychosomatiky jako samostatné disciplíny je rozvoj jejího vědeckého poznání. V zahraničí, především v německy hovořících zemích, má psychosomatika již svou mnohaletou tradici. Je uznávaným přístupem k léčbě nemocí a to mimo jiné i díky množství vědeckých poznatků. Jsme si vědomi nutnosti podporovat a prosazovat tyto aktivity i v rámci České republiky. Rozhodli jsme se proto založit pracovní skupinu pro výzkum v psychosomatice. Charakter skupiny odpovídá bio-psycho-sociálnímu pojetí nemoci a proto je jejím hlavním cílem multidisciplinární propojování odborníků. Mezi naše hlavní cíle patří: 1)       Systematicky podporovat rozvoj vědy a výzkumu v oblasti psychosomatiky 2)      Monitorovat současné vědecké práce na téma psychosomatiky a informovat o nich na webových stránkách SPM 3)      Propojovat odborníky z akademické oblasti s lékaři, psychology, fyzioterapeuty a psychoterapeuty a podporovat jejich spolupráci 4)      Napomáhat financování výzkumných projektů v oblasti psychosomatiky a přispívat k její publicitě. Mezi naše první cíle patří vytvoření přehledové studie o dosud realizovaných výzkumech v oblasti psychosomatiky v ČR. Druhým cílem je oslovit psychosomaticky orientovaná pracoviště a zjistit o jaké vědecké poznatky mají zájem, případně jakým tématům by se chtěli sami věnovat, zdali jejich pracoviště umožňuje případný sběr dat. Zpětná vazba bude pro nás inspirací nejenom pro nadcházející 16. konferenci psychosomatické medicíny v Liberci. Odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/17xTMWRjfV7qtHr-16APKk0Ohka1CfeJS3oa0_DuO2DE/viewform?c=0&w=1

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0