Politika, koncepce: petice na obranu

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Petice na obranu nástavbového oboru psychosomatická medicína

Panu ministrovi zdravotnictví

MUDr. Svatoplukovi Němečkovi, MBA

Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám. 4 128 01 Praha 2

Začátkem února rozeslal odbor vědy a lékařských povolání Ministerstva zdravotnictví odborným společnostem České lékařské společnosti JEP návrh úplného znění vyhlášky o nástavbových oborech specializačního vzdělávání lékařů k vnitřnímu připomínkovému řízení. Psychosomatika, která se dostala do vyhlášky po usilovné práci řady lékařů teprve v r. 2014, v nově navrhovaném seznamu nástavbových oborů není. Návrh byl pro další nedostatky prozatím stažen, ale je zřejmé, že potřeba nástavbového oboru psychosomatická medicína je u nás stále ještě podceňována. V Německu byl tento obor zaveden již v r. 1986 a také díky tomu je dnes psychosomatika povinnou součástí vzdělávání každého německého lékaře. Neustále rostoucí náklady na naše zdravotnictví významně zvyšují pacienti s chronickými neinfekčními chorobami a s medicínsky nevysvětlenými příznaky (MUS), které se bez rozvoje bio-psycho-sociálního přístupu ve zdravotnictví jen obtížně zvládají. Vzdělávání v psychosomatické medicíně umožňuje kvalitativní změnu v porozumění těmto poruchám a tím i v chování lékařů k pacientům. Na základě komplexnější znalosti bio-psycho-sociálního přístupu lékaři lépe rozpoznávají psychické a sociální kořeny stonání svých nemocných a místo zbytečných opakovaných vyšetření snadněji motivují pacienta k adekvátní psychosomatické léčbě.  Vzdělávání v psychosomatické medicíně je také základem pro rozvíjení vysoce potřebné sítě psychosomatických týmů. Nástavbový obor Psychosomatika není další úzkou specializací, ale právě naopak, rozvíjí vědomosti ze všech tří oblastí bio-psycho-sociálního přístupu. Více než 900 hodin teoretické přípravy, klinické praxe a supervize nelze směstnat do jednoduchého funkčního kurzu. Bio-psycho-sociálně definovaná a na vědeckých základech rozvíjená psychosomatická medicína je také nejlepší obranou moderní evropské medicíny před nejrůznějšími nabídkami, které jsou v rozporu s medicínskou vědou a před léčiteli a šarlatány, se kterými mnozí pacienti zbytečně ztrácejí čas ke škodě svého zdraví. Vážený pane ministře, pokud novelou vyhlášky o nástavbových oborech specializačního vzdělávání lékařů zrušíte psychosomatickou medicínu jako nástavbový obor, vezmete naději až 40% všech pacientů v českém zdravotnictví na léčbu v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a neumožníte doplnění a rozvoj našeho zdravotnictví ve směru komplexního bio-psycho-sociálního přístupu. V Praze, Liberci, Brně a Olomouci  dne 3.3.2016 MUDr. Vladislav Chvála, Předseda odborné Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP Na vědomí:        prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. MBA, předseda ČLS JEP Mgr. Zbyněk Podhrázský, odbor vzdělávání Mz Mgr. Rudolf Pisch, etická komise MZ

 

 

Tuto petici podpořili svým souhlasem tyto osobnosti (v pořadí, jak souhlasy přicházely)

 • Prof. PhDr. Anna Hogenová, PhD., PF UK Praha, PVŠPS Praha
 • Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., Katedra psychologie FSS MU, Brno
 • PhDr. Vladimír Vavrda, PhD., Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK Praha
 • MUDr. Ludmila Bartůšková, PhD., primář Denního psychoterapeutického sanatoria Ondřejov
 • Doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD., přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1-LF UK v Praze
 • PhDr. Karel Koblic, předseda České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP
 • Prof. PhDr. Michal Miovský, PhD., Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze
 • MUDr. Radkin Honzák, CSc., Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, IKEM
 • MUDr. Ondřej Masner, Psychosomatická klinika, Praha
 • MUDr. David Skorunka, Ph.D., Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové
 • MUDr. Ivan Verný, Fachartz für Psychoterapie und Psychiatrie, Curych, Švýcarsko
 • Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., přednosta PK FN a LF UK v Plzni, vedoucí subkatedry psychosomatické medicíny IPVZ v Praze
 • PhDr. Ludmila Trapková, Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny, o. p. s. Liberec
 • Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD., Psychiatrická klinika FN, Trenčín, Slovenská republika
 • PhDr. Eva Křížová, PhD., Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a ETF
 • Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Rektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií
 • PhDr. Ingrid Strobachová, Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK Praha
 • Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc., emeritní profesor klinické psychologie na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • Doc. PhDr. M. Bendová, Ph.D. , Ústav lék. psychologie a psychosomatiky LF MU Brno
 • MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Median klinik, Berggieshubel, Německo
 • Prof. RNDr. Stanislav Komárek, PhD., katedra filosofie a dějin přírodních věd PřF UK
 • Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., VŠTVS Palestra Praha
 • MUDr. Eva Růžičková, Klinika ESET, Praha
 • Prof. MUDr. Ján Praško, CSc., LF UP Olomouc
 • MUDr. Tomáš Kašpárek, PhD., náměstek pro vědu a výzkum FN Brno, přednosta Psychiatrické kliniky LFMU a FN Brno a Ústavu psychologie a psychosomatiky LFMU
 • MUDr. Jiří Podlipný, Psychiatrická klinika LF UK, Plzeň
 • Senátorka doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., senátorka Senátu ČR
 • Prof. RNDr. Václav Hampl, Dr.Sc., senátor Senátu ČR

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0