Ročňová M.: Jak se přednáší psychosomatika pro praktiky

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

(Od Karlových Varů po Tatry)

V únoru 2015 vybídli pořadatelé Kongresu primární péče v Praze výbor SPM ČLS, aby připravili blok o psychosomatice pro dvoudenní akci pro praktické lékaře pro děti a pro dospělé. Já sama za sebe, jako jedna z přenášejících, jsem měla velký problém, jak toto téma vtisknout do jedné přednášky, jak si vybrat, o kterých aspektech mluvit, jak zaujmout nebo snad přesvědčit posluchače ve velkém sále pro 1200 lidí, že psychosomatiku lze dělat v ordinaci praktického lékaře. Mezi kolegy, které jsem znala (kromě výjimek kolegů, kteří absolvovali se mnou výcvik v rodinné terapii) jsem neměla pocit, že toto téma je nějak zvlášť zajímá. Naše přednášky tenkrát byly začátkem příštích změn. Během roku 2015 vyšly Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro praktické lékaře u psychosomatických poruch a lékařsky nevysvětlitelných příznaků především díky podpoře vědeckého sekretáře Společnosti všeobecného lékařství doc. MUDr. Bohumila Seiferta. Tento krok byl zcela zásadní pro oporu včleňování psychosomatického pohledu do práce praktika. Po nadšení z Psychosomatické konference v Liberci, kde jsem (mezi svými) poprvé přednášela bez obav, jak bude moje přednáška přijata, jsme dostali pozvání do Tater na Kongres pro praktické lékaře. Předseda Společnosti pro praktické lékaře na Slovensku je mladý lékař a jeho manželka je psychiatr, oni osobně měli o téma psychosomatiky zájem a věnovali nám v programu hodinu času. Bylo to velmi zvláštní přednášet o psychosomatice hned po přednášce na téma, jak správně vykazovat pojišťovnám EKG. Posluchačům také chvíli trvalo, než si na takový přechod témat zvykli, ale během přednášky se zaposlouchali a po ní za námi řada lékařů přišla, že by měli zájem o vzdělávání v psychosomatice a že u nich nic takového není. Dostali jsme také pozvání na příští rok s tím, že by rádi psychosomatický workshop. Kongres stejného typu u nás se koná každoročně v Karlových Varech v hotelu Thermal. Letos se konečně hotel Thermal dočkal po všech hvězdách světové kinematografie a majitelích Oskarů i zástupců psychosomatiky. V nabitém čtyřdenním programu na naši přednášku vyhradili organizátoři 10 minut času. Po prvotním zděšení, co asi můžeme na téma psychosomatiky stihnout sdělit během 10 minut, jsem si řekla, že tato situace je obdobná situaci, kdy chci ve své somatické ordinaci uplatňovat bio-psycho-sociální přístup, a přijde mi během ordinačních hodin 40 pacientů a z nevýhody se stala logická paralela. Vybrali jsme s MUDr. Kabátem rychlý průřez původní hodinové přednášky a stihli jsme říct vše, co bylo potřeba. Po skončení našeho bloku dala přísná předsedající publiku možnost položit jednu otázku (přednášky končily v čase, kdy už měl být zakončen program toho dne). Přihlásila se paní doktorka v první řadě a řekla pádně, že nemá dotaz – že chce jen říct, že je to smutné, když téma, které se týká nás všech, a zabírá nám denně polovinu času naší práce, dostalo na kongresu jen 10 minut prostoru. Uvidíme, co se odehraje do dalšího kongresu – zda si sami posluchači řeknou o to, že by na téma psychosomatiky chtěli více času…. Zdá se nám, že je zaseto… Na vyžádání redakce napsala M.Ročňová Do redakce přišlo 22.11.2016

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0