Zápis ze setkání nad výzkumným projektem psychosomatiky

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

11. 2016 se uskutečnilo v prostorách Psychosomatické kliniky v Praze 6 setkání nad výzkumem v psychosomatice. Sešli se na něm zástupci větších i menších psychosomaticky orientovaných pracovišť z různých míst ČR, studenti a Tomáš Řiháček z FSS MU v Brně.

Předmětem setkání byla debata nad konkrétní podobou případné grantové žádosti. Tu by SPM ve spolupráci s Centrem pro výzkum psychoterapie ráda podala v březnu na Grantovou agenturu ČR (GAČR).  Již delší dobu zvažujeme, jakou podobu by měl výzkum mít. Cílem experimentální studie by mělo být zjištění efektivity psychosomatické léčby u širšího spektra pacientů s MUPS. V případě naturalistické studie by šlo spíše o zjišťování širších souvislostí léčby MUPS pacientů (osobnostní charakteristiky pacienta, jeho motivace, průběh terapie, zhodnocení terapeutické změny aj.) Dr. Tomáš Řiháček (řešitel projektu) seznámil zúčastněné s metodologickými nároky experimentální a naturalistické výzkumné studie.  Zástupci pracovišť, kteří by měli zájem na výzkumu participovat, debatovali nad proveditelností výzkumu v podmínkách svých praxí. Stěžejním tématem se stal především výběr klientů do experimentální a kontrolní skupiny, velikost výzkumného vzorku a zajištění jednotných výzkumných podmínek na více pracovištích. Přísná kritéria designu experimentální výzkumné studie vyžadují vysoký počet participantů (zhruba 120) a to jak v experimentální tak kontrolní skupině. Právě tento požadavek se zdá být jednou z velkých překážek, která nám komplikuje experiment realizovat. Velmi živá debata přinesla řadu zajímavých zjištění. Opět upozornila na limity, kterým je výzkumné zkoumání efektivity psychosomatické (ale i psychoterapeutické) léčby vystaveno v kvantitativním výzkumu. Limity ale neznamenají konec. Věříme, že se nám podaří výzkumný projekt naplánovat tak, aby na jedné straně splňoval kritéria současné pozitivistické vědy, a na straně druhé mu neunikla specifika práce s psychosomatickými pacienty. O průběhu našeho počínání Vás budeme průběžně informovat. Helena Franke    

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0