KONCEPCE

Zobrazení: 0

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS JEP MÁ NOVÝ VÝBOR

Vážené dámy, vážení pánové,
je mi ctí vám psát tento dopis jako nový předseda Společnosti psychosomatické medicíny (SPM) ČLS JEP. Píši vám až měsíc po zvolení, jelikož kompletní sestava rozdělení funkcí ve výboru je známa až nyní.

Místopředseda: MUDr. Michal Kryl,
vědecký sekretář: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.,
pokladník: Mgr. Danuše Jandourková.
Ostatní členové výboru: MUDr. Barbora Branna, MUDr. Michaela Ročňová, MUDr. David Skorunka, Ph.D., Mgr. Aneta Paurová, PhDr. Adéla Holmanová.

Volbou výboru mi byla svěřena funkce předsedy společnosti, která si v minulých letech získala pevné místo v ČLS. Prosadila vzdělávací program atestační náplně lékařů a mnoho dalšího. Zde se patří vyzdvihnout úlohu a význam MUDr. Vladislava Chvály. Děkujeme!
Jedná se ale o společnost velmi heterogenní v tom smyslu, že je složena z více odborných skupin. Složení výboru je založeno na této pluralitě poměrem hlasů. Každá odbornost je zastoupena ve výboru svým zástupcem, ať už jsou to psychologové, fyzioterapeuti nebo lékaři. Přestože je společnost složena z různých profesních skupin, je svou povahou sjednocující. To je náročná situace, která se neobejde bez kvalitní komunikace s členskou základnou.

Fragmentace psychosomatiky a uzavření se do odborností jde přímo proti smyslu pojetí psychosomatiky jako sjednocující koncepce různých odborností a přístupů.

Nový výbor si vytkl tuto komunikaci jako jeden z hlavních cílů.
Za každou profesní skupinu jsme stanovili jednoho zástupce, který s ní bude v těsnějším kontaktu. Nad specifickými tématy se následně může vytvořit pracovní skupina s posláním danou problematiku rozpracovat. Chtěl bych vás vyzvat, abyste neváhali a kontaktovali své odborné zástupce ve výboru s tématy, která se té či oné skupiny týkají.

Psychosomatika je sjednocující jako idea, ale na skutečné sjednocení musí být vytvořeny fungující formáty potkávání se jako mosty překlenující odlišnosti mezi obory. Tyto by měly fungovat na lokálních a místně geografických úrovních. Vznik takto spolupracujících multioborových skupin po celé ČR je, myslím, jeden z dalších cílů SPM.

SPM potřebuje napřít maximální úsilí do komunikace se zástupci MZ ČR a zdravotními pojišťovnami. Úkol je to těžký, jak dokladují složitá a frustrující jednání v minulých letech. Nejsme vůči těmto subjektům ve vyrovnané pozici, jsou v mocenské přesile a jednání jsou uměním možného. Stávající složitá ekonomická i společenská situace jaksi nenahrává otevřenosti VZP k zavádění nových oborů. Přestože navenek neúspěšná jednání působí skepticky, musím říci, že se situace rok od roku postupně zlepšuje a původně ultimativní hranice ze strany pojišťoven se posouvají čím dál více k možnému průniku a kompromisu. Ekonomika je hybatelem každé společnosti, včetně SPM a psychosomatiky. Případným prosazením úhrad od ZP by etablování oboru posílilo i povědomí o SPM v medicíně.

Dobré fungování SPM potřebuje sjednocení celé naší obce společným paradigmatem identity psychosomatiky v ČR. Výbor má tento úkol jako další prioritu a jistě proběhne i dialog napříč členskou základnou.

Chceme posílit kontakt s Evropskou asociací psychosomatické medicíny (EAPM). V tomto smyslu jsou vítáni členové, kteří by se do této aktivity chtěli zapojit, což je výzva do pléna. Pro zdravý vývoj SPM potřebujeme komunikaci s oborem ve světě, s využitím toho, že v řadě zemí je pojetí psychosomatiky velmi podobné jako u nás.

Na zahraničních kongresech je zřetelné významnější zapojení vědy do psychosomatiky. Pro solidní fungování v prostoru medicíny se česká SPM bez výraznějšího podílu vědy neobejde. Tento dluh chceme vyrovnat; jmenovaný vědecký sekretář je kontaktní osoba v tomto duchu.

SPM samozřejmě bude pokračovat v pořádání kongresů. Jednou za dva roky se bude konat kongres pořádaný přímo SPM, v mezidobí pak pod patronací SPM pořádaný jiným organizátorem. Takto budeme mít možnost minimálně jednoho kongresu ročně.


Na závěr přeji SPM i členům pevné PSYCHOSOMATICKÉ zdraví!

S pozdravem,
Pavel Čech

V Praze 14. 10. 2022

 

MUDr. Pavel Čech
Předseda
Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP
Kontaktní osoba: Mgr. Katarína Kubíková, email: katarina.kubikova@tulsiaclinic.cz

http://www.psychosomatika-cls.cz

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0