Z KONFERENCÍ: LEDEN

Zobrazení: 0
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

RODINA a PSYCHOSOMATIKA (PSYCHOSOM 21; (1-2) 2023, s. 56-58)   

21. ledna 2023 se v Dobřichovicích uskutečnil již 13. ročník psychosomatické konference. Letošním tématem byla RODINA A PSYCHOSOMATIKA. Kapacita konference se naplnila již v prosinci, což jen potvrdilo, že je toto téma mezi odborníky z různých profesí opravdu žádané.

Jednotlivé profese byly mezi účastníky zastoupeny letos velmi rovnocenně. Lehkou početní převahu měli fyzioterapeuti, kterých se zúčastnilo 38, lékařů a psychologů pak bylo shodně 31. Mezi účastníky byli též zástupci jiných profesí, mimo jiné učitelé, mediátoři, zdravotní sestry či právníci. 
Účastníci konference každoročně velmi oceňují vřelou, přátelskou atmosféru, kterou se daří pořadatelům vytvořit. Letos k budování té správné atmosféry přispělo také nevyzpytatelné počasí. V noci mocně nasněžilo a většina účastníků tak musela dorazit na dobřichovickou Vyhlídku pěšky. Přesto všichni dorazili s dobrou náladou a úsměvem ve tváři.

Přednášky a workshopy přinesly zajímavou kombinaci příspěvkůDobichovice 5
PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. Vladislav Chvála V., přednáška: Jaké místo má rodinná terapie v psychosomatické medicíně?
Na úvod konference zazněla přednáška od PhDr. Trapkové a MUDr. Chvály, v níž sdíleli své dlouholeté terapeutické zkušenosti z oblasti rodinné terapie. Osvětlili důvody, proč považují právě rodinnou terapii za zlatou cestu k naplnění Engelova bio-psycho-sociálního pojetí zdraví a nemoci.

Pavel Kučera, přednáška: Přechodové rituály 21. století
Dobichovice 2Příspěvek Pavla Kučery posluchače seznámil s přechodovými rituály do dospělosti. Co musí mladý muž zažít, aby byl iniciovaný, převzal odpovědnost za sebe a své blízké, získal respekt vrstevníků a okolí, své rodiny, a především svých rodičů. A co musí nebo nemusí udělat jeho rodič. Příspěvek byl doplněn ukázkami z dokumentu.

PhDr. Zuzana Vondřichová, Ph.D., přednáška: Nemoc v páru
Poslední dopolední přednáška se zabývala kazuistikami a zamyšlením nad tím, jak nemoc ovlivňuje vztah a vztah ovlivňuje nemoc. Lektorka poukázala také na rozličné pojetí nemoci a léčení v různých rodinách.
PhDr. Lucie Vlček Pelková, Ph.D. Workshop: Když se objeví v rodině porucha příjmu potravy
Workshop PhDr. Vlček Pelkové nás zavedl do spletitých souvislostí psychosomatické poruchy a jejího působení v rodině a ve vztazích. Zaměřila se zejména na to, jak poruchu příjmu potravy poznat, kdy vyhledat odbornou pomoc a také jak mohou blízcí a rodinní členové účinně nemocnému člověku rodiny pomáhat. V několika sebezkušenostních technikách jsme se dotkli též emocí spojených s jídlem a zkušeností s jídelním chováním v rodině. Hovořili jsme též o různých možnostech terapie a jejích limitech.
Dobichovice 1
MUDr. Petr Kolátor, workshop: Psychosomatika v rodině
MUDr. Petr Kolátor ve svém praktickém workshopu představil přínos tzv. živých obrazů velikána Járy da Cimrmana pro vlastní terapeutické postupy psychosomatické medicíny. Zaměřil se na dynamiku interakcí a vazeb mezi jednotlivcem a celkem. Na praktických ukázkách účastníky seznámil s tím, jak významně rodinný systém ovlivňuje jednotlivce.

MUDr. Ingrid Šilhánková, MUDr. Veronika Šípová-Workshop: Odolnost versus choulostivost rodin
Lektorky workshopu se opíraly o zjištění ze své pediatrické praxe, ve které se denně setkávají s dětmi v čase stonání i v čase zdraví. Hovořily o zajímavém vnímání vazeb mezi dětmi a jejich doprovodem, jejich vzájemné reakci, souhře. Poukázaly na odlišnosti, s jakými se v různých rodinách stoná a jakou důležitost nemoci rodina přisuzuje. Workshop pak byl společným zamyšlením se nad tím, co je to mentální a fyzická odolnost, jaké faktory hrají vliv při jejím budování a čím ji můžeme podpořit nejen ve výchově, ale i v našich profesích.

MUDr. Alena Večeřová Procházková, přednáška: Sebepoškozování adolescentů a budování systému vnitřní opory
Po workshopech se účastníci sešli k nesmírně zajímavé přednášce MUDr. Večeřové Procházkové, která se věnovala enormnímu nárůstu sebepoškozování adolescentů v postcovidovém období. Jmenovala tři typy pojetí sebe v těle, které mohou v sebepoškozování vyústit (úlevové sebepoškozování, sebetrestání a symbolizace prožitých traumat). Pro různé kořeny sebepoškozování pak představila vhodné typy intervencí.

Dobichovice 3Mgr. Margareta Šlemínová, přednáška: Vliv proticovidových opatření na zdraví rodin
Postcovidovému období se věnovala také přednáška Mgr. Šlemínové, která se zaměřila na dopad celospolečenských opatření. V zahraničí je popisován pojmy jako “kolektivní trauma”, “pandemická únava”, či “vyčerpání z krize”, u nás je však stále ještě opomíjen.

MgA. Hana Malaníková, Ph.D., přednáška: Účinky klaunské intervence na celou rodinu
Poslední příspěvek dne si vzal za cíl vyvrátit nejčastější předsudek o zdravotních klaunech. Tedy že zdravotní klauni v nemocnicích nabízí zábavu pouze pro malé děti. Klauni však “klaunují” pro každého a pro každého jinak, specificky. Dle výsledků mezinárodního výzkumu významně ovlivňuje klaunská intervence také rodiče a příbuzné pacienta.
V průběhu konference se účastníci dozvěděli také o vzniku prvního psychosomatického kurzu pro fyzioterapeuty, který získal certifikaci Ministerstva zdravotnictví České republiky. Kurz s názvem Psychosomatický přístup ve fyzioterapii v délce 180 vyučovacích hodin bude zahájen v lednu 2024. Fyzioterapeuti tak dostávají příležitost k dalšímu rozšíření své odborné způsobilosti.
Dobichovice 4Již třinácté dobřichovické setkání nad základy komplexního psychosomatického přístupu bylo opět úspěšnou akcí, která umožnila setkání a výměnu poznatků mezi odborníky různých profesí. Účastníci získali nové pohledy na problematiku rodiny a psychosomatiky a společně dali vzniknout příjemné a podnětné atmosféře, která provázela celý konferenční den.
Text: Mgr. Kateřina Šestáková
Autoři fotografií:
Mgr. Marta Lebedová, R-TPT
Bc. Jitka Vanclová

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0