Naši předchůdci

cyklostylPřed Psychosomem tady byl podobný zdroj KONTEXT, který vydával Petr Boš, pedopsychiatr a rodinný terapeut. Bulletin sekce rodinných terapeutů, který vydával 4x ročně po více než 10 let, tiskl na cyklostylu a vráběl doslova na koleně, byl pro nás příkladem. Na něj jsme navázali nejprve bulletinem Soft-Fórum a později Psych@Somem, zpravodajem psychosomatické a psychoterapeutické medicíny, který spolupracoval s psychosomatickou sekcí Psychiatrické společnosti a byl s ní personálně svázán. 
Petr Boš nám  ukázal, že na vydávání časopisu s důležitými informacemi není třeba mít moc peněz, spíš jen dobrou vůli, trpělivost a vytrvalost.A tu my máme. Dodnes je obsah jednotlivých čísel Kontextu důležitým studijním materiálem, i když se zdaleka netýká jen psychosomatiky, ale především rodinné terapie. Zájemci si je mohou prolistovat na webu Lirtapsu, Institutu rodinné terapie a psychosomatiky v Liberci. zde