Od roku 2009 vážně

stroj ctverecOd roku 2009 je časopis registrován MK ČR E 18784 a na jeho vytváření má možnost se podílet řada vysokoškolských pracovišť prostřednictvím svých zástupců v poradním sboru. Je to médium určené především ke spolupráci všech, kdo se podílejí na poznání a léčbě komplikovaných bio-psycho-sociálně podmíněných poruch, ať už v medicínské praxi či v humanitních oborech, výzkumníků i kliniků a studentů těchto oborů. Po celou dobu si toto médium uchovává nezávislost na zdravotnickém průmyslu a dříve než většina českých odborných časopisů prezentuje fakt, že vychází nezávisle na farmaceutickém průmyslu.