Doc.PhDr. Marcela Bendová, CSc.

Ústav lék. psychologie a psychosomatiky LF MU Brno