Jan Poněšický

Median klinik, Berggieshubel, Deutschland. Vysoká škola psychosociálních studií, Praha