DOPORUČUJEME

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Redakce Psychosomu doporučuje svým čtenářům, aby četli
REVUE PRO PSYCHOANALYTICKOU PSYCHOTE-RAPII A PSYCHOANALÝZU. Je to výborný zdroj.

Časopis České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) je určen přede-vším psychoterapeutům a odborné veřejnosti z příbuzných, nejen psychoanalytických pro-fesí.
• Obsahuje původní teoretické práce předních českých a zahraničních odborníků, re-cenze publikací z oboru, informace o aktivitách ČSPAP aj.
• Vychází dvakrát ročně.
• Objednávky a dotazy zasílejte na revue@cspap.cz
• Další informace (včetně obsahů čísel a editorialů) najdete na www.cspap.cz

Zvýhodněná nabídka (do konce června):
Při objednávce nad 500 Kč zdarma poštovné
Při objednávce nad 800 Kč zdarma poštovné a jedno ze starších čísel (na výběr je 2003/1, 2003/2 a 2006/1)
Dostupná čísla:
• Téma ROK Roč./č. Cena
• Články mj. o narcismu, čištění anality, závislosti na stavu blízkému smrti 2000 II/2 90 Kč
• Hranice ve vývoji, terapii i teorii 2003 V/1 90 Kč
• Modality psychoanalytických terapií 2003 V/2 90 Kč
• Terapie a vývoj dětí a adolescentů 2004 VI/1 90 Kč
• Adolescence 2006 VIII/1 90 Kč
• Sigmund Freud a současná psychoanalýza 2006 VIII/2 150 Kč
• Moderní psychoanalýza I. Kleiniánský přístup 2007 IX/1 90 Kč
• Otcovství 2007 IX/2 290 Kč
• Moderní psychoanalýza II. Francouzská psychoanalýza 2008 X/2 150 Kč
• Párová a rodinná psychoanalytická psychoterapie 2009 XI/1 290 Kč
• Bridging Identities - Současné přístupy v psychoanalytické skupinové psychoterapii 2009 XI/2 150 Kč
• Terapie traumatu a současná německá psychoanalýza 2010 XII/2 150 Kč
• Traumatizované dítě v dnešní době 2011 XIII/1 290 Kč
• Čas a psychoanalýza 2011 XIII/2 290 Kč
• Psychosomatika 2012 XIV/2 290 Kč
• Proměny psychiky - Italská témata v psychoanalýze 2013 XV/1 290 Kč
• Láska a psychoanalýza – Britská psychoanalytická tradice 2013 XV/2 290 Kč
• Obtížně přístupný pacient. Modifikace techniky a chápání psychické změny 2014 XVI/1 290 Kč
• Psychoanalytické interview. První setkání s dospělými, dětmi a páry. 2014 XVI/2 290 Kč
• Vzájemné ovlivňování v psychoanalýze. Dozvuky konference k českému vydání Klinického deníku S. Ferencziho 2015 XVII/1 290 Kč
• Úzkost a strach ve skupině 2016 XVIII/1 290 Kč
• Totalitní mysl 2016 XVIII/2 290 Kč
• Autismus 2017 XIX/1 290 Kč
• Jak se stát psychoanalytikem. Supervize 2017 XIX/2 290 Kč
• Jak rozumět pacientovi. Interpretace v současné psychoanalýze 2018 XX/1 290 Kč
• Psychoanalytická psychosomatika v dětství a dospívání 2018 XX/2 290 Kč
• Neobvyklé páry v terapii 2019 XXI/1 290 Kč

V uvedených cenách jednotlivých čísel není zahrnuto poštovné
Předplatné na rok včetně poštovného činí 580 Kč.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0