SPOLEČNOST (3)

Zobrazení: 0
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

RADKIN HONZÁK: ODEŠEL VAŠEK JIRÁSEK


V noci na přelomu roků zemřel báječný člověk, kamarád, doktor, nositel dobrého jména, docent MUDr. Václav Jirásek, CSc., gastroenterolog s úžasným medicínským i všeobecně kulturním rozhledem, uměleckým nadáním, psychosomatik, který to o sobě nedeklaroval, ale který psychosomatickou medicínu provozoval, a to v praxi až do roku 2018, kdy zavřel svou ambulanci na poliklinice na Karlově náměstí.

Jako doktor byl precizní, poctivý a neustále hledající vědec, jako lékař byl geniální šaman v jednání s lidmi a zahánění jejich útrap. Jako učitel a kolega byl vždy přátelský a dobře naladěný. Jako zastánce pravdy a dobrých mravů byl nekompromisní. Jako milovník života byl do posledních chvil houževnatý v překonávání nelehkých zdravotních překážek, kterých nebylo málo. Zdena, jeho kouzelná žena, mu v tom byla cennou pomocnicí a hojnost potomstva mu dělala radost stejně jako pejska Sára. Těm všem se bude stýskat a já brečím s nimi.
vaclav jirasekVnuk Aloise Jiráska, narozený 12. srpna 1929, kterému zemřel otec, když mu byly čtyři roky a maminku popravili nacisti za heydrichiády, dospěl v péči babičky ve zralého muže. Zrozenec ve Lvu měl všechny královské vlastnosti typické pro ty, kterým vládne Slunce, a nikdy neměl posedlost Faethona chtít to obráceně. Byl hrdý a skromný, a radost rád rozdával jiným i sobě. Uměl se těšit z dobrých a vtipem řešit špatné situace. Byl vlastenec svými skutky, znal velice dobře celou českou literaturu, miloval český jazyk a – kde mohl – napravoval škody, které na něm páchali jiní. Měl klasické vzdělání, a byl proto také očistným duchem medicínské hantýrky, což jsem poznal, když jsme spolu byli třináct let v redakci Praktického lékaře.
Měl jsem to štěstí, že jsem se s ním ze své pozice v Ústavu výživy, podobně jako s celou plejádou dalších gastroenterologů (jako byli Mařatka, Gregor, Šetka, Brodanová, Kocián, Nedbal a mnoho jiných) sešel už na konci šedesátých let a mohl od něj přebírat především medicínské umění. Jeho přínos pro vědu zhodnotí lépe kolegové z jeho oboru, já jsem se od něj nejvíc naučil, když jsme spolu „jezdili s cirkusem“ po vlastech českých a v různých spolcích lékařů přednášeli na téma neorganických, funkčních gastroenterologických poruch. Byly to nejen přednášky, ale hodiny strávené společně na cestách, kde se probere kdeco. Počínaje politickou situací a konče budováním zázemí na chalupě – ta jeho je v Kleci v jižních Čechách a svědčí také o jiných než medicínských schopnostech.
Milý a jedinečný Vašku! Děkuju Ti za všechno, a přestože jsem od Tebe mnoho dostal, co si nesu, teď jsem ztratil Tvou živou přítomnost a je mi smutno. Čest Tvé památce.
1. 1. 2020 Radkin
Do redakce přišlo 2. 1. 2020
K tisku zařazeno v březnu 2020
Konflikt zájmů: není znám

OBRÁZEK 10: MUDR. VÁCLAV JIRÁSEK, CSC. FOTO: LUBOŠ WIŠNIEWSKI

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0