Z KONFERENCÍ: ČERVEN

Zobrazení: 0
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

20 LET PSYCHOSOMATICKÉ KLINIKY V PRAZE

Letos v dubnu uběhlo dvacet let od založení Psychosomatické kliniky v Praze (PSK). Celodenní oslava spojená se dnem otevřených dveří byla uspořádaná koncem června v jejím sídle na Břevnově, které se tak stalo na chvíli místem setkání přátel, současných i bývalých spolupracovníků, místem vzpomínání, bilancování i zamyšlením nad budoucností. 


PK20let 2Psychosomatická klinika byla založena v roce 2003 díky představivosti a odvaze známého a zkušeného lékaře a úspěšného podnikatele. Budovat takový projekt v době tehdejšího malého povědomí o psychosomatice, nízké informovanosti lékařů i jejich pacientů a nejistých vztahů se zdravotními pojišťovnami bylo velmi složité a náročné. Za pomoci vznikajícího týmu a za podpory zakladatelů libereckého institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny, se těžké začátky podařilo překonat.
Pozvolna rozrůstající se tým lékařů, psychologů a fyzioterapeutů začal vytvářet příběh Psychosomatické kliniky.
Důvěra pacientů a jejich lékařů pomalu ale jistě sílila, vzrůstal i zájem kolegů spolupracovat v týmu. To všechno posilovalo význam PSK, ale přinášelo i potřebu rozšíření stávajícího prostoru staré břevnovské vily. I to se podařilo a klinika přečkala nelehké chvíle stavebního ruchu a shonu, kterým byla dva roky obklopena ze všech stran.

Konec stavby a nová přístavba přinesly novou energii a inspiraci pro práci, také možnost dalšího rozšíření týmu i více prostoru pro výuku i pořádání odborných akcí. Tak začala tradice “čejenských konferencí”. Od roku 2012 se konají každoročně a staly místem pro setkávání, sdílení a diskutování o zajímavých tématech, netradičním a neformálním způsobem. Letos proběhla, jako součást oslav 20. výročí založení kliniky, již 12. Čejenská konference, tentokrát v menším rozsahu, zato schválená jako vzdělávací akce v rámci celoživotního vzdělávání psychologů.

PK20let 1Akreditovanými programy postgraduálního vzdělávání psychologů a lékařů, i pregraduální výukou studentů pražských lékařských fakult začala PSK naplňovat i užší význam slova klinika, který má ve svém názvu. V roce 2016 se tomu ještě více přiblížila otevřením Pobytového denního stacionáře s “lůžky” pro psychosomatické pacienty. Vzrůstá i podíl preventivní programů, rozšiřuje se péče o dětské pacienty.
Nedávné založení Institutu psychosomatiky a psychodynamické terapie naznačuje, že rozvoj pregraduálních i postgraduálních programů výuky psychosomatiky a psychosomatické terapie a účast ve výzkumu v těchto oblastech je nadále důležitým cílem zařízení.
Psychosomatická klinika ale nejsou jen plány, vize a splněné cíle, ani krásný komplex budov na Břevnově, příjemný interiér, klidná lokalita jejího pobytového stacionáře v přírodním parku Divoká Šárka. Psychosomatická klinika je především tým lidí, kteří od začátku vytvářejí její image a její pověst, její příběh.
Jim všem patří ocenění a uznání za jejich práci a poděkování za to, že dělají Psychosomatickou kliniku takovou, jaká je.
A co popřát Psychosomatické klinice do dalších let?
Aby neztrácela kontakt s lékařskou vědou a nejnovějším výzkumem v oblasti psychosomatiky, psychoterapie, neurobiologie, aby dál pomáhala pacientům, aby v ní bylo dobře i jejímu týmu. Aby získávala respekt a uznání ostatních kolegů z jiných oborů medicíny i od pojišťoven. Aby ji neopouštěla zvědavost, nadšení a energie.
Za dvacet let se v oblasti psychosomatické medicíny hodně změnilo, i když některé změny jsou pomalejší, než bychom si přáli. Přesto chceme pokračovat v započaté práci, nadále se věnovat rozvoji psychosomatiky, neboť jsme přesvědčeni o tom, že práce psychosomatického pracoviště, přestože je náročná a terapie často dlouhodobá, má smysl a nezpochybnitelný význam. Stejně jako budování základní psychosomatické péče, vyučování nového způsobu myšlení a komplexní péče o pacienty.
Jaromír Kabát

PK20let 6PK20let 5

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0