POZVÁNKA DO DOBŘICHOVIC

Zobrazení: 0
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

POZVÁNKA DO DOBŘICHOVIC NA 14. PSYCHOSOMATICKOU KONFERENCI

Lidé dvojího pohlaví, středního pohlaví, dvojího ducha nebo ti uprostřed- ať už byli nazýváni jakkoliv, existovali a měli svůj status např. u původních obyvatel Severní Ameriky, u obyvatel nejrůznějších Tichomořských ostrovů, na Sibiři nebo za polárním kruhem mezi Inuity. V našem současném kulturním kontextu si svůj status vytvářejí a poměrně nově slýcháme označení transgender, nebinární identita, genderový nesoulad (gender dysforie) apod.


Jako lékaři, terapeuti, ale i učitelé, trenéři aj. se s transgender lidmi setkáváme a stojíme před mnoha problémy. Jak tyto lidi podpořit v rozumných (terapeutických) mezích. Jaké zvolit oslovení, jaké používat koncovky a přípony v minulém čase a u přídavných jmen, v jakém rodu mluvit s rodiči o jejich transgender dětech, jak vyhovět požadavku na střídání ženského a mužského oslovování rovným dílem, jak se srovnat např. s tím, že celému fenoménu nevěříme, případně silně na základě své odbornosti nevěříme, že konkrétní člověk jen nepropadl módnímu trendu. Že za genderovým nesouladem není jiná skrytá věc jako např. nezralost jedince, neochota dospět atp. Jak komunikovat jako odborníci mezi sebou, když jsou v tomto ohledu naše pohledy opačné. Jistě se najdou i další otázky.
Ať už jsou naše životní zkušenosti i odborná zázemí jakákoliv, lidi, kteří sami sebe považují za transgender potkáváme a potkávat budeme. Může to v nás vzbuzovat a dle mé zkušenosti velmi vzbuzuje nejrůznější emoce. V CKP Dobřichovice jsme dospěli do momentu, kdy se potřebujeme a chceme poctivě v celé problematice zorientovat, vzdělat se, i si projít vlastními emocemi předem a na bezpečném místě. Předejít tak případnému zmatení a nedorozumění, které by mohlo nastat, když se pacient s transgender identitou objeví v naší ordinaci a my s ním situaci sdílíme „jen“ se svou zkušeností, jak to bývalo za našich mladých let.
Naši tradiční psychosomatickou konferenci pro rok 2024 věnujeme tématu transgender. Proběhne v CKP Dobřichovice 27.1.2024. Uděláme ji malou pouze v prezenčním formátu. Chceme vytvořit bezpečné prostředí pro sdílení různých pohledů, příběhů, zkušeností, postojů a názorů, které se tématu transgender týkají. Na seznamu přednášejících a vedoucích workshopů pracujeme. Plánujeme přehledovou přednášku, plánujeme přizvat lékaře, fyzioterapeuty, psychology, právničku, člověka, který prošel tranzicí aj. Vše postupně najdete na našich webových stránkách https://www.ckp-dobrichovice.cz/seminare/rubrika/pro-odborniky/. Jako každý rok se budeme těšit na Vaši účast.
Marta Lebedová,
Vedoucí kurzů CKP Dobřichovice

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0