Editorial

CHVÁLA V.: JAK BUDEME LÉČIT V DOBĚ POSTPRAVDIVÉ?

Slovem roku 2016 se prý stalo slovo „post-truth“, tedy „postpravda“. Charakterizuje celou naši epochu, nebo pojmenovává hlavní problém naší doby? Máme už dobu "postfaktickou"? Zmizela potřeba testovat pravdivost? Jde už jen o to, kdo má silnější hlas?

chvala newBylo by to v příkrém rozporu s výrokem významného sociologa Gillese Lipovetskyho, který tváří v tvář změnám na konci dvacátého století prohlásil, že jednadvacáté století buď bude etické, nebo nebude vůbec. Kdo by se však věnoval etice v době postpravdivé? Vidíme to všude kolem. Nejviditelnější je to v politice, jejímiž houštinami se prolhává ke světlu celé panoptikum. Proč by trvali na pravdivosti, když i v čele světových velmocí se vylhává první liga? Kde jsou doby, kdy pro jednu zapřenou ejakulaci v oválné pracovně padala hlava státu! Dnes se dá zapřít celá armáda bez výložek, raketa mířící na civilní letadlo, krádež celých území. Soupeře ve volbách lze jakkoli pomlouvat, lidem slibovat cokoli, protože prý je to stejně jedno, vždyť oni stejně už ničemu nevěří.
V politice jsme na to zvláště my Češi zvyklí. Ale co se stane s medicínou, až rezignujeme na pravdivost? Jaká vlastně bude medicína v době postpravdivé? To není tak odtažitá otázka, jak by se na první pohled zdálo. Ona ta doba je už tady. Co jiného je vzpoura obyvatel vůči očkování nebo porodům v porodnicích, než projev nedůvěry? Jestliže se důvěra pacienta k lékaři (a lékaře k léku) významně podílí na efektu léku (viz Honzák v minulém čísle), jak budou účinkovat léky, jakkoli chemicky bezvadné, podávané z rukou nedůvěryhodného lékaře? Máme vyzkoušeno, že špatně. Nejen lék, ale i procedura, jejímuž efektu nedůvěřujeme, má mnohem horší šanci na úspěch. A protože my lékaři jsme součástí cechu se specifickými pravidly, vzájemným respektem, úctou a kolegialitou, hodně záleží na tom, jak se na nás společnost dívá. Každý z nás se podílí na utváření důvěry nebo nedůvěry v medicínu. Jak nás, a tedy i naše pacienty, poškozují vzájemné půtky, nebo kolegové, kteří využili důvěry lidí v lékaře, aby se uplatnili v politice, ale selhali, dali přednost snadným ziskům před zájmy těch, kdo je volili?
Důvěra je drahé zboží. To proto, že stojí v samých kořenech sociálních systémů. Niclas Luhmann ukazuje, jak každý sociální systém vzniká spontánně z dvojité kontingence, naprosté nahodilosti a nevypočitatelnosti chování druhého člověka při setkání dvou lidí. Teprve sociální systém zajišťuje jakž takž vypočitatelnost, očekávatelnost chování druhých lidí. A tak teprve sociální systém zvyšuje bezpečí každého z nás. Čím je předvídatelnější, čím je spolehlivější, tím je bezpečnější a tím více se můžeme vzájemně otvírat. Proto lež, záměrné překrucování pravdy, ale i jen její zamlčování, působí na společnost tak destruktivně. Vědí to dnes už i ekonomové. Čím více lidé důvěřují své vládě, tím stabilněji funguje ekonomika země. Působivě to ztvárnili autoři norského seriálu Okupace, který právě běží na ČT2. Z jedné z nejstabilnějších zemí se skrýváním reality okupace stane nebezpečný svět.
Ale víme to i my lékaři, když jsme z celé šíře lidské reality, která je vždy bio-psycho-sociální, vyjmuli jen to biologické? Když neumíme zkoumat pacienta a jeho svět v jeho úplnosti? A pokud léčíme svou pravdivostí, nejen ověřenými informacemi a znalostmi, ale celým svým životem, pravdivým-protože skutečným-vztahem k druhým, je-li léčba především setkáním v dialogu, jak budeme léčit v době, kdy už žádná pravda nebude existovat? V tomto čísle se znovu sešly dva texty dvou autorů, Radkina Honzáka a Iva Telce, na téma ověřování pravdivosti v medicíně. EBM z pohledu lékaře, právníka ale v diskusi také psycholožky Bohumily Baštecké. Pozoruhodně se potkává tentokrát výzkum se souhrnnou prací na téma pohyb a kognice. Celé číslo uzavírá vánoční úvaha Jiřího Růžičky. Při novém čtení Freudových prací na místo vědy nachází lásku. To je povzbuzující.
Povšimněte si nové verze Psychosomu na webu. Z bezpečnostních důvodů jsme přešli na platfomu Joomla, a tak se změnil i dosavadní vzhled. Doufáme, že si zvyknete. Přechodně tak mohou chodit informace (mailetter) z webu Psychosomu i těm, kdo si ho neobjednali. Protože jsme přišli o již stabilizovaný adresář, využili jsme pro první rozeslání webový adresář Společnosti psychosomatické medicíny ČLS.
V Liberci 20. 1. 2017

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0