PSYCHOSOM 1-2/2022

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 
Obsah čísla
 • Uzávěrka čísla 1-2/2022 dne 1. 4. 2022, recenzní řízení bylo uzavřeno 15. 3. 2022

  Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih, esejů a diskusních příspěvků. Foto J. Pikous, V. Mádler, V. Chvála, K. Šestáková, grafická úprava V. Chvála. The articles are peer-reviewed. Pro redakční zpracování používáme Word, zpracování fotografií v Zoner Photo Studio. Internetová verze na otevřené platformě Joomla. Zdarma dostupná na adrese www.psychosom.cz. Autor webu Web7master s.r.o., www.web7master.com

 • ISSN 2336-7741 (Print)
 • ISSN 1214-6102 (Online)
 • MK ČR E 187 84, registrace ERIH PLUS
 • © LIRTAPS, o. p. s.
 • PSYCHOSOM je kompletně archivován Národní lékařskou knihovnou: http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00013903
 • Toto médium je zcela nezávislé na farmaceutických firmách  

Vychází 4× ročně, Cena jednoho čísla 150 Kč, roční předplatné 500 Kč, objednávky na adrese redakce. Plné texty, archiv na www.psychosom.cz

     • Editorial:  Vladislav Chvála: Administrativní medicína 5
      Pro praxi: Veronika Šípová: Od hubnutí k osamostatňování 8
      Teorie:       Radkin Honzák: Kortizol a jeho vliv na psychiku a psychopatologii 26
      Etika:        Jan Polák: Ohlédnutí za Van Rensselaerem Potterem (1911–2001) 32
      Diskuse:    Pavel Čepický: Několik poznámek k článku K. Dolákové Jsme na prahu nového paradigmatu? 39
      Věda krátce: 
      Dejte pozor, až budete svým potomkům vyčítat jejich špatné chování 42
      Ukažte dětem, koho líbáte! 43
      Kvalita vazby batolete s matkou se podílí na tom, jaké vztahy bude vyhledávat v dospívání 45
      Pozor na vědecké práce: až 2/3 z nich nelze reprodukovat! 47
      Úvahy, eseje: 
      Jan Poněšický: Srovnání psychoterapeutického a psychosomatického přístupu (léčby) v teorii i praxi 49
      Stanislav Komárek: Tři metly Západu 55
      Recenze:   Vladislav Chvála: Jeftovy děti – kniha, která nesměla vyjít 57
      Politika, koncepce: Zpráva o činnosti výboru SPM v letech 2018–2022 61
      Společenská rubrika: 
     • Ocenění České lékařské společnosti J.E.P. za zásluhy o rozvoj psychosomatické medicíny 64
      Jiří růžička: Rozloučení nad rakví doc. PhDr. Jana Srnce, CSc. dne 22. 2. 2022 69
      Radkin Honzák: Umřela Marjánka Henková 72
      Akce: 
      19. konference psychosomatické medicíny v Liberci 73
      VYBRANÉ KAPITOLY Z PSYCHOSOMATIKY 76
      IPVZ: Informace pro zájemce o nástavbovou atestaci v oboru psychosomatika 79
      Vzdělávací program nástavbového oboru psychosomatika na Psychosomatické klinice Praha 80
      Literární koutek: Vladislav Chvála: Platina nad zlato 82 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0

Zobrazení: 0