ROZLOUČENÍ

Zobrazení: 0

ZEMŘEL MUDR. MICHAL IVANOVSKÝ

Po uzávěrce dostáváme aktuální zprávu. Dne 20.4.2017 zemřel kolega, který působil v týmu pracoviště ISIDA v České Lípě.


21IvanovskyNarodil se 7.8.1949 v Děčíně. Promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze v roce 1973. Složil atestaci I. a II. st. z interního lékařství a pracoval v OÚNZ Děčín na interním oddělení nemocnice v České Kamenici od r. 1973 do r. 1993 nejprve jako sekundární lékař a později jako primář oddělení. Od roku 1993 do 31.7.2013 provozoval privátní interní psychosomatickou ordinaci v poliklinice Děčín.
MUDr. Michal Ivanovský vystupoval vždy přátelsky s příměsí laskavého humoru a s respektem a úctou ke všem kolem sebe. Uměl naslouchat a jeho medicína měla duchovní přesah. Byl otevřen slabostem a trápení druhých a byl připraven jim pomoci. Dokázal vidět souvislosti stonání i zdraví v celkovém psychosomatickém kontextu. Již během svého působení na interním oddělení nemocnice pořádal Balintovské semináře a byl jedním z prvních zakladatelů psychosomatické medicíny v Severních Čechách. V roce 1993 vybudoval interní psychosomatickou ambulanci v Děčíně, která výborně fungovala až do roku 2013, kdy po jeho odchodu bohužel bez náhrady zanikla, protože se nenašel lékař, který by ji převzal. Od roku 2010 do roku 2016 pracoval jako psychoterapeut v psychosomatickém centru Isida v České Lípě. Věnoval se individuální, rodinné a skupinové psychoterapii.
Podstatnou část jeho života tvořila veřejná angažovanost všude tam, kde to považoval za správné. MUDr. Michal Ivanovský měl osobní odvahu veřejně se vymezovat proti totalitnímu režimu. V roce 1989 byl vyslýchán StB pro distribuci petice Několik vět a rozšiřování protirežimních plakátů. Byl zakladatelem Občanského fóra v nemocnici i ve městě Česká Kamenice a stal se členem prvního porevolučního kooptovaného parlamentu.
Jeho kolegové ho znali jako člověka kamarádského, společenského se smyslem pro humor, milovníka přírody a nadšeného turistu, který organizoval nejen společné výlety do přírody, ale i akce jako odklízení odpadků z Ferdinandovi soutěsky a jiných zapadlých koutů Českosaského Švýcarska. Zároveň byl někdy uzavřený do svého bohatého vnitřního světa.
My, kteří jsme MUDr. Michala Ivanovského znali, na něho nezapomeneme.
MUDr. Iva Švarcová

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0