KRÁTCE

Zobrazení: 0

HONZÁK R.: CHYTŘEJŠÍ MOBIL PO RUCE = HLOUPĚJŠÍ MOZEK V HLAVĚ

Rozprasení chytrých telefonů nás uvedlo do éry neuvěřitelných kontaktů. Jejich majitelé mohou být kdykoliv spojeni s kýmkoliv, psát si s přáteli, z postele zjišťovat kvalitu počasí nejen doma, ale třeba v Grónsku, sledovat on-line povstání v Tramtárii, hrát na burze, fandit svému mužstvu, nakupovat, nebo lovit partnerky a partnery všech ekonomických a morálních kategorií.


honzakPrůměrný majitel takového přístroje na něj klepne nejméně pětaosmdesátkrát za den, včetně toho, že je to jeho první aktivita po probuzení a poslední před usnutím. Devadesát procent vlastníků bez svého telefonu nevyjde z domu, viz konečně nový výklad symbolu K+M+B jako připomínky staříkům, aby měli klíče, mobil a brejle.
Chytré telefony nabízejí rozšíření běžných možností, zvýšení produktivity, úsporu času, nechlubí se ale tím, co svým majitelům berou. Například schopnost rychlého rozhodování v běžných situacích a obchodníci jsou málo až vůbec nadšeni tím, že zákazníci lomcující telefony daleko méně věnují pozornost pestrosti vystaveného zboží.
Autoři excerpované studie se zaměřili nikoliv na funkční telefony, ale na to, co „dokážou“ i tehdy, jsou-li vypnuté. Vycházejí totiž z přesvědčení, že i vypnutý telefon představuje „brain-drain“ ve smyslu obsazení části mozkové kapacity, zhoršení pozornosti a v důsledku toho snížení kvality dalších kognitivních funkcí. Autoři rozlišují mezi zaměřením pozornosti a jejím cílovým nasazením (orientation vs. allocation) a v několika experimentálních situacích ukazují, že navzdory vědomé kontrole pozornosti je alterací její nevědomé složky konečný výkon snížen.
V experimentu byly použity dvě validizované metody: Ospan task, zjišťující rozsah operativní výkonnosti, a RSPM test (Ravenovy matice), měřící takzvanou fluidní inteligenci. Testy probíhaly v trojí možné úpravě: v prvním případě vypnutý mobil ležel na stole před jeho majitelem, ve druhém případě ho měl majitel v tašce nebo v kapse a ve třetím byl uložen ve vedlejší místnosti.
Výsledky jsou naprosto přesvědčivé a rozdíl mezi výkonem v první variantě a ve třetí je v obou použitých metodách vysoce významný. Na první části grafu jsou zachyceny výkony zachycené metodou Ospan ve stanoveném čase a na druhé počet zvládnutých Ravenových matic také ve stanoveném čase.

mobilni telefony

„Pozorovali jsme lineární trend, který potvrzoval, že čím blíž u sebe měl účastník svůj mobilní telefon, tím horší byl jeho výkon,“ řekl první autor studie Adrian Ward na tiskové konferenci. „Vědomě sice svému telefonu nevěnujete pozornost, ale část vaší nevědomé pozornosti je na něj upnuta, a tím je omezena její kapacita a snížen výkon. Je to doslova odliv mozkové kapacity – brain-drain“

Zdroj: Ward AF, et al.: Brain Drain: The Mere Presence of One’s Own Smartphone Reduces Available Cognitive Capacity. J Assoc Consum Res, 2017;2(2):140-154

 

 

 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0