KRÁTCE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

HONZÁK R.: SPRÁVNÁ MYŠLENKA

Každý den a týden celý
Myslím jen na Prevotelly
Nakrmím je vlákninou
Všechny strasti pominou 

Někdo doma chová včely
Jiný zas má v chlívku kozu
Já mám v břiše Prevotelly
Ty žerou jen celulózu

Můj chov není vůbec líný
Celulózu měnit chce
V hodné mastné kyseliny
Co maj krátké řetězce

honzkBěžné střevní bakterie mohou podporovat růst rakoviny prostaty a umožnit jim vyhnout se účinkům léčby, uvádí nová studie.
Vědci odhalili, jak střevní bakterie přispívají k progresi pokročilých karcinomů prostaty a jejich odolnosti vůči hormonální terapii-poskytnutím alternativního zdroje androgenů podporujících růst neboli mužských hormonů.
Hormonální terapie je standardem péče o pokročilý karcinom prostaty a funguje tak, že snižuje hladiny androgenů. Vědci ale zjistili, že nízké hladiny androgenu u pacientů mohou řídit expanzi střevních bakterií, které se mohou stát hormonálními továrnami na udržení růstu rakoviny prostaty.
Bakteriální „otisky prstů“ identifikované vědci mohou pomoci vybrat pacienty s vysokým rizikem vzniku rezistence na léčbu, kteří by mohli těžit ze strategií manipulace s jejich mikrobiomem. Muži by například mohli podstoupit fekální transplantaci nebo si dát jogurtový nápoj obohacený příznivými bakteriemi.
Tým vědců z The Institute of Cancer Research, London, Institute of Oncology Research in Bellinzona, Switzerland and the Swiss Federal Institute of Technology použil myší a vzorky pacientů ke zkoumání úlohy střevních bakterií v růstu a progresi rakoviny prostaty.
Zjištění, jakmile budou dále ověřena na klinice, by mohla poskytnout nové příležitosti pro léčbu rakoviny prostaty prostřednictvím manipulace s mikrobiomem.
Studie, publikovaná v časopise Science, byla financována Nadací pro rakovinu prostaty, Movember, Prostate Cancer UK, Cancer Research UK a The John Black Charitable Foundation.
Střevní bakterie jsou součástí našeho mikrobiomu a jsou pro člověka obvykle cenné. Rakovina a další nemoci však mohou tuto vzájemně prospěšnou rovnováhu zničit-například podporou expanze střevních bakterií a jejich povzbuzováním k uvolňování toxinů nebo jiných molekul, které postihují rakovinné buňky.
Vzhledem k tomu, jakou roli mohou tyto „střevní breberky“ hrát při rakovině, vědci zkoumali, zda střevní bakterie u mužů s rakovinou prostaty mohou také změnit hormonální metabolismus pacientů a ovlivnit tak růst rakoviny.
Vědci zjistili, že zbavení se všech střevních bakterií u myší s rakovinou prostaty zpomalilo růst nádoru a zpozdilo vznik hormonální rezistence.
Zjistili také, že transplantace trusu z myší s hormonálně rezistentním karcinomem prostaty do myší s nízkými hladinami androgenů, u kterých se dosud nevyvinula rezistence, podporuje růst nádoru.
Vědci na myších prokázali, že střevní bakterie jsou schopné vyrobit androgenní hormony z prekurzorových molekul.
Aby se tato zjištění přenesla na člověka, analyzovali střevní bakterie od pacientů, kteří byli léčeni v The Royal Marsden NHS Foundation Trust. Podívali se na dvě různé skupiny pacientů – 19 mužů, jejichž rakovina prostaty stále reagovala na hormonální terapii, a 55 mužů s pokročilým hormonálně rezistentním karcinomem prostaty.
Transplantace stolice od pacientů s rakovinou prostaty s hormonálně rezistentním karcinomem prostaty do myší, jejichž rakoviny nebyly rezistentní, podporovalo růst nádoru a hormonální rezistenci.
Vědci také analyzovali mikrobiální genetický materiál ze stolice mužů s rakovinou prostaty a identifikovali specifickou bakterii – Ruminococcus – která může hrát hlavní roli ve vývoji rezistence. Naproti tomu bakterie Prevotella stercorea byla spojena s příznivými klinickými výsledky.
Vědci inkubovali mini-nádory zvané organoidy odvozené od pacientů s rakovinou prostaty s různými střevními bakteriemi a pokusili se je ošetřit v laboratoři. To jim pomohlo identifikovat příznivé a nepříznivé bakteriální „otisky prstů“ spojené s výsledkem rakoviny prostaty, což by mohlo pomoci identifikovat muže, kteří by mohli těžit ze strategií manipulace s mikrobiomem.
Autor studie profesor Johann de Bono, profesor experimentální protirakovinné medicíny na The Institute of Cancer Research v Londýně a konzultant lékařského onkologa v The Royal Marsden NHS Foundation Trust, řekl:
„Naše zjištění ukazují, že zahájení hormonální terapie rakoviny prostaty může vyvolat střevní odchylky a začít produkovat androgenní hormony. Tyto androgeny pak mohou udržovat růst rakoviny prostaty a zvyšovat odolnost vůči hormonální terapii-což zhoršuje výsledky přežití mužů.“
„Náš výzkum vzrušivě identifikoval konkrétní podpisy mezi střevními bakteriemi, což by mohlo naznačovat, že u některých mužů s rakovinou prostaty, kteří mají tyto střevní bakteriotypy, je větší pravděpodobnost vzniku rezistence vůči hormonální terapii. Dalším krokem bude další prozkoumání toho, jak tyto podpisy aplikujeme u pacientů s cílem navrhnout testy k výběru mužů, kteří by měli prospěch z fekálních transplantací, antibiotické terapie a dalších strategií manipulace s mikrobiomem. V dlouhodobém horizontu by bylo naším cílem vyrobit ,jogurt‘ obohacený o příznivé bakterie a zabránit odolnosti vůči léčbě.“
Profesor Kristian Helin, generální ředitel The Institute of Cancer Research, London, řekl: „Vliv střevního mikrobiomu na rakovinu je fascinující novou oblastí vědy.“
Nicolò Pernigoni et al. Commensal bacteria promote endocrine resistance in prostate cancer through androgen biosynthesis. Science, 2021 DOI:10.1126/science.abf8403

 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0