AKCE

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

SETKÁNÍ LÉKAŘŮ PSYCHOSOMATIKŮ

Dovolujeme si vás pozvat na připravovaná setkání lékařů psychosomatiků, která proběhnou formou kazuisticko-teoretických seminářů.
Semináře probíhají prezenčně vzhledem ke kazuistické formě a s následnou možností balintovské skupiny po ukončení semináře s MUDr. Romanou Hronovou.
Semináře proběhnou v denním stacionáři Psychosomatické kliniky v Praze v Divoké Šárce od 17 hodin, účastnický poplatek bude 200 Kč, nezahrnuje poplatek na balintovské skupiny.


Termíny a program:
13. 10. 2021 Zrcadlení a vztahová vazba Proběhl
24. 11. 2021 Hypertenze a psychosomatika
19. 1. 2022 Dech a psychosomatika
Případné dotazy na: info@lekarskapsychosomatika.eu, podrobné informace s programem také na webu SPM
Za přípravnou pracovní skupinu
Zuzana Lapková, David Pánek, Gabriela Rybářová, Jan Řehák, Lenka Tocháčková

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V RODINNÉ TERAPII V LIBERCI

Rodinná terapie psychosomatických poruch v Liberci (Lektoři PhDr. L.T RAPKOVÁ a MUDr. V. CHVÁLA)
Už sedmý běh čtyřletého komplexního vzdělávacího programu v rodinné terapii psychosomatických poruch (psychoterapeutický výcvik), schváleného pro práci ve zdravotnictví, otevřeme na podzim 2022. Je určen pro lékaře, psychology a další odborníky, kteří pracují s rodinami a psychosomatickými pacienty. Podmínkou přijetí je absolvování víkendového semináře Časová osa v našem institutu (LIRTAPS: www.lirtaps.cz ). Přihlášky na seminář i do výcviku posílejte na adresu menclova@lirtaps.cz.
Výběr do výcviku proběhne v dubnu 2022. Kapacita je 40 osob. Více informací na webu institutu.

 

SYSTEMICKÝ VÝCVIK V RODINNÉ TERAPII V BRNĚ
Dialogický Institut pro psychoterapii (DIP) otevírá v září 2022 nový komplexní psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii se zaměřením na současné kolaborativní a dialogické směry (sebezkušenost, teorii, dovednosti, supervizi).

Výcvik má dvě základní větve:
●První větev je určená především pro klinické psychology, lékaře a popř. zdravotní sestry, je akreditovaná EAP a MZČR pro výkon psychoterapie ve zdravotnictví. Je určena pro 26 frekventantů.
●Druhá větev je určena pro nezdravotníky (sociální pracovníky, pedagogy, duchovní, terapeuty atd.), její kapacita je 13 frekventantů a ukončené VŠ vzdělání zde není vstupní podmínkou.
• Délka výcviku je 5 let
• Celková cena výcviku je 38 000 Kč za školní rok.
• Místo konání: Vranov u Brna
• Za výcvikový DIP team: L. Hornová, B. Pöslová, J. Peichlová, J. Adámková,
M. Pilát, J. Soldán, V. Polák, R. Bořek
více na: www.dipteam.cz

 

MATEŘSTVÍ, OTCOVSTVÍ A PSYCHOSOMATIKA (KONFERENCE)
Po pandemií vynucené přestávce se 12. konferenci Základů psychosomatického přístupu, tentokrát na téma Mateřství, otcovství a psychosomatika, uskuteční v CKP Dobřichovice 22. 1. 2022.

Opět se podařilo připravit vyváženou kombinaci přednášek a workshopů. Těšit se můžete na skvělé přednášející: Mgr. Klára Čížková, MUDr. Barbora Danielová, ThLic. Mgr. Petr Glogar, Mgr. Danuše Jandourková, Mgr. Renata Léblová, PhDr. Marie Pečená, Mgr. Hana Šmejkalová, Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc., Bc. Jitka Vanclová, Mgr. et Mgr. Jana Týkalová.

Přihlášení + další info:
https://www.ckp-dobrichovice.cz/seminar/materstvi_a_otcovstvi/

BALINTOVSKÁ SKUPINA
Balintovská sekce České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP (www.psychoterapeuti.cz) pokračuje v dlouholeté tradici pořádání kontinuálních balintovských skupin určených pro lékaře, psychology a další pracovníky pomáhajících profesí.
Balintovské skupiny jsou zaměřeny na vztah lékař-pacient a vliv tohoto vztahu na profesionální působení poskytovatele na straně jedné a na příznaky, obtíže a nesnáze pacienta či klienta na straně druhé. Nejsou ani skupinami kasuistickými ani skupinami terapeutickými, jsou erudovaně vedenou diskusí o konkrétním vztahu v tzv. pomáhající profesi. Pomáhají profesionalitu vztahu kultivovat, působí podpůrně, jsou nepochybnou součástí prevence syndromu vyhoření u profesionálů.

Všechny aktuální akce najde zájemce na webu Společnosti  psychosomatické medicíny  ČLS JEP: www.psychosomatika-cls.cz 

 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0