AKCE (2)

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁSTAVBOVÉHO OBORU PSYCHOSOMATIKA NA PSYCHOSOMATICKÉ KLINICE PRAHA

Vzdělávání je koncipováno na dva roky a můžete jím naplnit velkou část praktické přípravy k atestaci (podle požadavků vzdělávacího programu nástavbového oboru psychoso-matika). Zahájení praktické výuky psychosomatiky plánujeme na začátek letního semestru. Nově jsme připravili program Nácvik dovedností.

Každému z níže uvedených témat bude věnováno osm hodin. Výuka bude probíhat v uzavřené skupině 10-12 účastníků. Protože jednotlivá témata navazují, je třeba se závazně přihlásit na celý program 8x8 hodin (v průběhu dvou let). Cena jednoho osmihodinového (jednodenního) bloku je 1700,-Kč
Na leden 2022 je naplánován i začátek sebezkušenostní, rovněž uzavřené skupiny pro 12 účastníků. Jejímu zahájení bude předcházet vstupní pohovor každého z přihlášených s výcvikovými terapeuty.
Také v tomto případě je nezbytné závazné přihlášení na požadovaných 160 hodin sebezkušenosti (v průběhu dvou let). I zde je cena stejná, při 80 hodinách, 10 setkáních v roce, činí 17000,-. (Pro první dva semestry, tedy první rok studia je plánováno celkem 16 osmihodinových setkání - Nácvik dovedností + Sebezkušenostní skupina - celkem 128 hodin)
Volné jsou zatím i termíny Bio-psycho-sociálního sběru dat. (dříve Časové osy)
Předběžně stanovené termíny 2022
17.9.2021 Sebezkušenostní skupina
15.10.2021 Sebezkušenostní skupina
18.11.2021 Nácvik dovedností
19.11.2021 Sebezkušenostní skupina
10.12.2021 Sebezkušenostní skupina
14.1.2022 Balintovská skupina
15.1.2022 Sebezkušenostní skupina
10.2.2022 Nácvik dovedností
11.2.2022 Sebezkušenostní skupina
24.3.2022 Nácvik dovedností
25.3.2022 Sebezkušenostní skupina
25.4.2022 Sebezkušenostní skupina
12.5.2022 Nácvik dovedností
13.5.2022 Sebezkušenostní skupina
17.6.2022 Sebezkušenostní skupina
18.6.2022 Balintovská skupina
Nabídku dalších povinných a doporučených kurzů budeme doplňovat průběžně.
Program Nácviku dovedností bude rozpracovávat následující témata:

• Úvod do praxe psychosomatiky (základní koncept)
• Vedení reflektovaného rozhovoru (psychosomatického rozhovoru)
• Propojování psychologických a somatických pohledů
• Propojování a vytváření hypotéz
• Empatické naslouchání, intersubjektivita
• Sebereflektivní postoj jako předpoklad BPS uvažování
• Opouštění omnipotentního postoje, posun pacienta do role subjektu
• Fenomenologický postoj, práce se subjektivním významem
• Integrace, vytváření vlastního psychosomatického přístupu
V rámci přípravy na atestaci z nástavbového oboru psychosomatika dále můžeme v omezeném rozsahu nabídnout:
• Práci s pacientem (příjmový rozhovor / supervize)
• Stáž v Pobytovém denním stacionáři Psychosomatické kliniky
• Supervidovanou praxi (Case based Discussion) s vlastními pacienty
• Mentoring (individualizovaná integrace dovedností a znalostí)

Cena základního programu (sebezkušenostní skupina, Balintovské skupiny, nácvik dovedností) je 13600 Kč za semestr (27200,-Kč/ za rok). Výuka je plánována na dva roky, během kterých absolventi splní požadavek 160h sebezkušenosti, 30h Balintovských skupin, 64h nácviku dovedností.
Pro přihlášení a dotazy kontaktujte koordinátorku výuky Lenku Kejíkovou nebo Kristýnu Hejlovou na telefonním čísle: 731620200
Nebo pošlete mail na adresu: kejikova@psychosomatika.cz

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0