POZVÁNKA

Zobrazení: 0

MECHANISMY PATOLOGICKÉ KONZUMACE ONLINE PORNOGRAFIE

Během posledních deseti let exponenciálně narůstá užívání online pornografie. Přibližně u 3-6 % z celkového počtu uživatelů bylo zaznamenáno problematické chování (např. kompulzivní). V současnosti stále neexistuje žádný vhodný psychologický model, který by tento jev vysvětloval a pomáhal řešit. Obecně se soudí, že kompulzivní uživatelé online pornografie vykazují podobné znaky jako lidé závislí na drogách.

Náš výzkum se zaměřuje na některé mechanismy související s učením a s citlivostí k odměňování. Rádi bychom zjistili, zda u častých či problémových uživatelů online pornografie odhalíme v těchto mechanismech vzorce typické pro závislost.

POZVÁNKA PRO PACIENTY DO VÝZKUMNÉ STUDIE
Vedoucí výzkumného týmu: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Hlavní řešitel projektu: Timothy Wells, Ph.D.

Kontext studie

Současná studie: Samotný experiment se skládá z pěti jednoduchých úkolů na počítači. Tyto úkoly zahrnují například učení se spojitostí (příčina a následek) mezi podněty a jejich specifickými výsledky a měření výkonnosti při úkolech zaměřených na reakční dobu. Každý úkol je jedinečný a bude trvá 20-30 minut. Účast bude trvat celkem nejvýše 2, 5 hodiny. Před samotným experimentem v laboratoři budou účastníci požádáni o vyplnění několika online dotazníků, které se týkají osobnosti a životního stylu. Za účast ve studii bude vyplacena odměna 400Kč.

Důvěrnost
Veškeré shromážděné údaje budou anonymní a přístupné pouze prostřednictvím identifikačního čísla účastníka. Data nebudou sdílena s nikým mimo výzkumný tým. V průběhu studie od ní může účastník kdykoliv bez udání důvodu odstoupit.

 

 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0