MUDr. Vladislav Chvála

Šéfredaktor. Lékař, atestace z gynekologie, sexuologie a psychosomatické medicíně, rodinný a systemický terapeut, zdravotnický garant

Pracoviště: Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci, Jáchymovská 385, Liberec 10, tel.: 485 151 398

Vzdělání: LF UK, atestace z gynekologie a porodnictví, sexuologie, vzdělání v rodinné a systemické terapii, funkční specializace v systematické psychoterapii IPVZ, specializace v psychosomatické medicíně IPVZ, nástavbová atestace z psychosomatické medicíny (2016), kurzy v ericksonovské hypnoterapii, lektor a supervizor rodinné terapie Institutu rodinné terapie a systemických studií Praha, kurz práce s tělem dle dr. Schmidta, výcvik supervizorů Julie Hewson

Organizace: Předseda výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, člen společnosti rodinných terapeutů SOFT, člen ČIS, supervizor rodinné terapie

Odborná praxe: ve zdravotnictví od r. 1978, od r.1989 vedoucí psychoterapeutického pracoviště zaměřením na psychosomatiku a sexuologii

Lektorská praxe: člen výcvikového týmu PPI Liberec trvale od r. 1997, nyní LIRTAPS, dva úplné cykly komplexního výcviku v RT, výuka rodinné terapie a psychosomatiky v kratších programech od r. 1992, přednášky

Kontakt: e-mail: chvala@sktlib.cz