PhDr. Ludmila Trapková

klinická psycholožka, psychoterapeutka, rodinná a systemická terapeutka


Pracoviště: Ordinace klinické psychologie (privátní praxe), Ovenecká 34, Praha 7, člen týmu SKT Liberec od r. 1993
Vzdělání: FTVS UK obor TV - matematika, FF UK klinická psychologie, atestace z klinické psychologie, funkční specializace v systematické psychoterapii IPVZ, výcvik v individuální hlubinně orientované psychoterapii, ve skupinové psychoterapii dospělých i dětí, vzdělání v rodinné a systemické terapii, výcvik pro supervizory balintovských skupin, kurz práce s tělem dle MUDr. Schmidta, kurzy v ericksonovské hypnoterapii, výcvik supervizorů J.Hewson
Organizace: člen odborné rady SOFT, lektor a supervizor rodinné terapie SOFT, člen kolegia Pražského psychoterapeutického institutu, člen ČPS ČLS JEP, člen Asociace klinických psychologů, člen ČIS, supervizor Evropské asociace supervizorů
Odborná praxe: ve zdravotnictví od r. 1985
Lektorská praxe: Vedoucí pětiletého výcviku typu SUR (1992-1997 s O. Schormem), člen výcvikového týmu PPI Liberec trvale od r. 1997, nyní LIRTAPS, tři úplné cykly komplexního výcviku RT, výuka rodinné terapie a psychosomatiky v kratších programech od r. 1992, přednášky a publikace
e-mail: trapkova@mybox.cz